เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2713 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำชุมชนศาลตาปู่ (นายเขียน เครือบสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]50
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนบ้านเพิ่ม (นางกรรณิกา นรรนัดสำโรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]49
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนบ้านเพิ่ม (นางสาวศิริลักษณ์ ลับกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]49
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำชุมชนตลาดใหม่ (นางภัทรา ผินงูเหลือม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]43
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนสวนผัก (นางถวิล ชุมศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]39
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำชุมชนตลาดใหม่ (นางสาวน้ำทิพย์ ไชยอรรจนาภรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]25
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 89-5779 นครราชสีมา (นายสมประสงค์ เดือนกลาง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]29
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา (นายครรชิต โตน้อย) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]31
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 89-5778 นครราชสีมา (นายมงคล วิลัยล้วน) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]24
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 89-5778 นครราชสีมา (นายอรรถชัย เทียบกลาง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]23
71 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา (นายเทพฤทธิ์ แซจอหอ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]27
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 89-5778 นครราชสีมา (นายลำภู บิดหล่า) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]22
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสิมา (นายภิเษก พ่วงต่าย) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]22
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา (นายไพโรจน์ ไชยอรรจนาภรณ์) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]21
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 89-5779 นครราชสีมา (นายสายันต์ โรงวิเชียรกลาง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 89-5779 นครราชสีมา (นายดม จิตต์กลาง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]23
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา (นายวิเชษฐ ลายกลาง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]24
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลบ่อบำบัดน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (นายวิระ เพชรไพทูรย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]25
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]37
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นางกิ่งแก้ว นิจจอหอ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]33
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นางอาภรณ์ อินธุโสภณ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]21
82 สัญญาเลขที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์) [ 29 ก.ย. 2566 ]28
83 สัญญาเลขที่ 2/2567 สัญญาจ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางกิ่งแก้ว นิจจอหอ) [ 29 ก.ย. 2566 ]22
84 สัญญาเลขที่ 1/2567 สัญญาจ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกาย โดยการแต้นแอโรบิคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางอาภรณ์ อินธุโสภณ) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาปี2567 นายสุรเทพ ท่วมตะคุ วิธีเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]14
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาโนนนาปี2567นายหมวย สวยสำโรงวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]21
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาปี2567นายวิเชียร เครือบสูงเนินวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]37
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนหนองกลดปี2567นายนิคม จันทรปรีชายุทธวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนหนองกลดปี2567นายจำรัส นุชกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]21
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกนาฏศิลป์) จำนวน 1 คน(นส.ทิพรัตน์ คุ้มกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
91 สัญญาเลขที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (นายเทพฤทธิ์ แชจอหอ) [ 29 ก.ย. 2566 ]16
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)(วิชาเอกนาฎศิลป์) จำนวน 1 คน (นายประพันธ์ ช่วงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]19
93 สัญญาเลขที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวิเชษฐ ลายกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]21
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนเทสบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 คน (น.ส.ไอลดา รวมสันเทียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]21
95 สัญญาเลขที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายสมประสงค์ เดือนกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]39
96 สัญญาเลขที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายภิเษก พ่วงต่าย) [ 29 ก.ย. 2566 ]20
97 สัญญาเลขที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายไพโรจน์ ไชยอรรจนาภรณ์) [ 29 ก.ย. 2566 ]37
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 คน (น.ส.อุษาสวรรค์ โต๊ะมาก) [ 29 ก.ย. 2566 ]20
99 สัญญาเลขที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายดม จิตต์กลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]21
100 สัญญาเลขที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายอรรถชัย เทียบกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]20
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68