เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1521 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ-โนนสูง (ช่วงสี่แยกถนนมิตรภาพ-โนนสูงตัดกับถนนศรีธานี ถึงสามแยกถนนเลี่ยงเมือง) ชุมชนตลาดใหม่และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2563 ]255
1522 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่างเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]243
1523 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]230
1524 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]235
1525 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา 4 ถึงชุมชนแสนสุข (ชุมชนแสนสุข) [ 25 ก.พ. 2563 ]233
1526 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3) [ 25 ก.พ. 2563 ]237
1527 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2563 ]226
1528 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ 3(จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะเดิม ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 24 ก.พ. 2563 ]265
1529 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสำราญราษฏร์ซอย1ช่วงแยกถนนสาธารณฯข้างบ้านนายสวงค์ หวังพูนกลาง(ชุมชกระพี้-ตลาดเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]247
1530 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนายผ่อน(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]234
1531 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียนยก6120 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]231
1532 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน83-9667นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]238
1533 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]238
1534 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]237
1535 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]231
1536 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารเทศบาลประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]238
1537 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]236
1538 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียนตฆ.๖๔๔นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]238
1539 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]240
1540 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน๑ รายการกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]266
1541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน๖รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]234
1542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๒๕ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]231
1543 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกจำนวน ๔ เส้น)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]244
1544 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]238
1545 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่จำนวน ๓ รายการ)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]231
1546 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑๑ รายการกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]234
1547 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล.ถนนรถไฟอุทิศช่วงอุโมงค์ลอดทางรถไฟหลังเทศบาล(ชุมชนตลาดใหม่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]286
1548 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 10 (ข้างวัดโนนหมัน) [ 31 ม.ค. 2563 ]235
1549 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) [ 30 ม.ค. 2563 ]268
1550 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ 2 (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุมชนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 29 ม.ค. 2563 ]234
1551 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิมตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพ่ิมถึงถนนแยกสระวัดร้างตัดถนนบ้านเพ่ิม ซอย 6 ชุมชนบ้านเพ่ิม [ 29 ม.ค. 2563 ]233
1552 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 29 ม.ค. 2563 ]239
1553 ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล.ถนนรถไฟอุทิศ ช่วงอุโมงค์ลอดทางรถไฟหลังเทศบาล(ชุมชนตลาดใหม่) [ 28 ม.ค. 2563 ]237
1554 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]230
1555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓๔๑ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]232
1556 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 63 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]233
1557 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ๓(จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะเดิม) ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 ธ.ค. 2562 ]282
1558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]235
1559 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา [ 24 ธ.ค. 2562 ]247
1560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2562 (จำนวน 63 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2562 ]233
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39หน้า 40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71