เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2809 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ 2 (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุมขนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ย. 2562 ]239
1562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม) [ 19 พ.ย. 2562 ]241
1563 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ข้างบ้านนายสง่า บัวป้อม (ชุมชนโนนตาอู่ - โนนระเวียง) [ 15 พ.ย. 2562 ]235
1564 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ข้างบ้านนายสวงค์ หวังพูนกลาง (ชุมชนกระพี้ - ตลาดเก่า) [ 15 พ.ย. 2562 ]267
1565 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]242
1566 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 546/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดดรัม (สีดำ)สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-61-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]236
1567 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]238
1568 :ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 12 พ.ย. 2562 ]235
1569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่มตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพิ่มถึงถนนแยกสระวัดร้างตัดถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๖ ชุมชนบ้านเพิ่ม [ 12 พ.ย. 2562 ]271
1570 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผต ๗๗๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]239
1571 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ๒ (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุมชนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณื [ 11 พ.ย. 2562 ]245
1572 จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) [ 8 พ.ย. 2562 ]278
1573 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 540/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟประดับจำนวน1ชุดตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]254
1574 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 542/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2562จำนวน12รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]226
1575 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 543/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี2562จำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]235
1576 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 7 พ.ย. 2562 ]239
1577 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน๔รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]262
1578 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]232
1579 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]233
1580 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 พ.ย. 2562 ]255
1581 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]241
1582 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [ 29 ต.ค. 2562 ]235
1583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (จำนวน 40 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]240
1584 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]229
1585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (จำนวน 40 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]239
1586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]239
1587 สัญญาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนสำราญราษฎร์ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 25 ต.ค. 2562 ]263
1588 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 509/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]237
1589 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิมตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพ่ิมถึงถนนแยกสระวัดร้างตัดถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6 ชุมชนบ้านเพิ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ต.ค. 2562 ]236
1590 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]239
1591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ “การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒” จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 21 ต.ค. 2562 ]236
1592 สาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๔ แยกเข้าบ้านนายบุญ พ่วงกลาง (ชุมชนโนนสูง) [ 18 ต.ค. 2562 ]230
1593 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 497/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]237
1594 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 498/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]235
1595 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 499/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]231
1596 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค สัญญาเลขที่ 4/2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]234
1597 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 492/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดดรัม(สีดำ)สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส417-61-0011จำนวน1รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]240
1598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ “การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ๓ พระองค์” จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]243
1599 สัญญาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 16 ต.ค. 2562 ]246
1600 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]240
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40หน้า 41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71