เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2809 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1601 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๐ ข้างวัดโนนหมัน (ชุมชนโนนหมัน) [ 15 ต.ค. 2562 ]274
1602 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัญญาเลขที่ 2/2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]240
1603 ราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]243
1604 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 สัญญาเลขที่ 2/2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]256
1605 ราคากลางจ้างเหมาตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]249
1606 ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]236
1607 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 486/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]253
1608 ราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 ต.ค. 2562 ]235
1609 เผยแพร่สาระสำคัญของบันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย (นม)ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562-31 ต.ค. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]272
1610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ “การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]238
1611 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง ป้องกันและงานเทศกิจ [ 9 ต.ค. 2562 ]249
1612 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2562 ]240
1613 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 8 ต.ค. 2562 ]262
1614 สัญญาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าบ้านนางฉลิมศรี ไวสูงเนิน (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 4 ต.ค. 2562 ]247
1615 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านเพิ่มช่วงแยกถนนสาธารณะข้างบ้านนางสายม่าน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2562 ]237
1616 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๔ แยกเข้าบ้านนายบุญ พ่วงกลาง (ชุมชนโนนสูง) [ 3 ต.ค. 2562 ]245
1617 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ 1/2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]243
1618 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 464/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]242
1619 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 465/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]255
1620 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 466/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]288
1621 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 467/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]234
1622 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 1 ต.ค. 2562 ]304
1623 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว ช่วงแยกถนนสาธารณะ(ชุมชนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว) [ 27 ก.ย. 2562 ]261
1624 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 463/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดกองวิชาการและแผนงานและบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบของอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]233
1625 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 20/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]239
1626 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนสูง-โนนไทย ช่วงแยกสาธารณะบ้านนางน้อย บุญมี (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 26 ก.ย. 2562 ]282
1627 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 25/2562 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ของกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]249
1628 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]235
1629 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 24 ก.ย. 2562 ]239
1630 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) [ 24 ก.ย. 2562 ]239
1631 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 24 ก.ย. 2562 ]261
1632 ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 24 ก.ย. 2562 ]244
1633 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง [ 23 ก.ย. 2562 ]259
1634 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๔๕๖/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเีรยนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]235
1635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]240
1636 ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้ - ตลาดเก่า) [ 19 ก.ย. 2562 ]320
1637 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเขียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ช่่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนบัว ๒) [ 19 ก.ย. 2562 ]263
1638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ 509 นม.จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]249
1639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 6574 นม.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]243
1640 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]241
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41หน้า 42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71