เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1641 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 464/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]243
1642 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 465/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]255
1643 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 466/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]288
1644 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 467/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]236
1645 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 1 ต.ค. 2562 ]305
1646 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว ช่วงแยกถนนสาธารณะ(ชุมชนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว) [ 27 ก.ย. 2562 ]262
1647 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 463/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดกองวิชาการและแผนงานและบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบของอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]233
1648 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 20/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]241
1649 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนสูง-โนนไทย ช่วงแยกสาธารณะบ้านนางน้อย บุญมี (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 26 ก.ย. 2562 ]283
1650 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 25/2562 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ของกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]249
1651 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]237
1652 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 24 ก.ย. 2562 ]239
1653 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) [ 24 ก.ย. 2562 ]240
1654 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 24 ก.ย. 2562 ]262
1655 ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 24 ก.ย. 2562 ]245
1656 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง [ 23 ก.ย. 2562 ]260
1657 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๔๕๖/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเีรยนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]235
1658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]242
1659 ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้ - ตลาดเก่า) [ 19 ก.ย. 2562 ]324
1660 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเขียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ช่่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนบัว ๒) [ 19 ก.ย. 2562 ]265
1661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ 509 นม.จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]250
1662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 6574 นม.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]245
1663 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]241
1664 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]245
1665 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 444/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ปิคอัพดับเบิ้ลแคปหมายเลขทะเบียน กจ562 นครราชสีมาจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]243
1666 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๖,๐๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องเยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐กิโลวัตต์(แบบอัดท้าย)จำนวน ๒ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 ก.ย. 2562 ]245
1667 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสูง - โนนไทย ช่วงแยกสาธารณะบ้านนางน้อย บุญมี (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 16 ก.ย. 2562 ]238
1668 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๔๓๙/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2562 ช่วงปิดภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562) จำนวน 21 วันโดยวิธีเฉพาะเจ [ 16 ก.ย. 2562 ]244
1669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้กับรถยนต์บรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม 8341 นม. ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]243
1670 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว๒โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ก.ย. 2562 ]255
1671 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]245
1672 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือก [ 13 ก.ย. 2562 ]250
1673 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 428/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]240
1674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]232
1675 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าบ้านนางเฉลิมศรี ไวสูงเนิน (ชุมชนกระพี้ -ตลาดเก่า) [ 10 ก.ย. 2562 ]231
1676 ประกาสเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๔ รายการของกอคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]269
1677 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังจำนวน๑๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]249
1678 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวน๒๑รายการ [ 9 ก.ย. 2562 ]233
1679 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 9 ก.ย. 2562 ]236
1680 ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 21 วัน [ 9 ก.ย. 2562 ]240
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42หน้า 43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71