เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2809 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1681 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านบัว ช่วงทางเข้าศาลาชุนชม ชุมชนบัว ๑ [ 13 ส.ค. 2562 ]236
1682 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 382/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 ทางเข้าบ้านยายไหว หมั่นกลาง ชุมชนบัว 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]236
1683 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 4 ช่วงหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนโนนหมัน) [ 8 ส.ค. 2562 ]235
1684 ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้รางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 ช่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล (ชุุมชนบัว 2) [ 8 ส.ค. 2562 ]236
1685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ "การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ [ 8 ส.ค. 2562 ]240
1686 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนพ.ศ.2562ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)(เพิ่มเติม) [ 7 ส.ค. 2562 ]265
1687 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]237
1688 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงฉบับที่375/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย๑๖ชุมชนโนนสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]238
1689 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 373/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั๊ม หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]277
1690 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 22/2562 อาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีงบประมาณ 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]230
1691 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 23/2562 อาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]232
1692 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกลงเป็นหนังสือ [ 2 ส.ค. 2562 ]234
1693 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ส.ค. 2562 ]245
1694 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๖๐/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]236
1695 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูงโดยวิธีคัดเลือก [ 31 ก.ค. 2562 ]236
1696 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึงถนนพัฒนา๓หน้าการประปาส่วนภูมิภาคโนนสูงชุมชนแสนสุขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ก.ค. 2562 ]283
1697 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)จำนวน๑๙รายการโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]237
1698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง [ 30 ก.ค. 2562 ]229
1699 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]234
1700 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]279
1701 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๖๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาการเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม [ 30 ก.ค. 2562 ]241
1702 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (จำนวน ๖๓ วัน) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ [ 30 ก.ค. 2562 ]228
1703 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 ทางเข้าบ้านยายไหว หมั่นกลาง ชุมชนบัว 2 [ 26 ก.ค. 2562 ]239
1704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ "การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562" จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]239
1705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 26 ก.ค. 2562 ]235
1706 ี่ราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 4 ช่วงหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนโนนหมัน) [ 25 ก.ค. 2562 ]250
1707 ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 50 วัน [ 25 ก.ค. 2562 ]238
1708 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]243
1709 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑รายการของกองคลังโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]241
1710 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]238
1711 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 ช่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนบัว 2 [ 18 ก.ค. 2562 ]233
1712 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]232
1713 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 339/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]281
1714 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลาง ชุมชนบัว ๒ [ 15 ก.ค. 2562 ]290
1715 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย ๑๖ ชุมชนโนนสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e--bidding) [ 15 ก.ค. 2562 ]247
1716 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๑/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]229
1717 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๐/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]244
1718 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]239
1719 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์อำนวยการและพิธีสงฆ์ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]239
1720 ประกาศกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]232
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43หน้า 44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71