เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2809 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1721 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 336/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึงถนนพัฒนา3หน้าการประปาส่วนภูมิภาคโนนสูงชุมชนแสนสุขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 10 ก.ค. 2562 ]345
1722 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 337/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูงโดยวิธีคัดเลือก [ 10 ก.ค. 2562 ]246
1723 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]233
1724 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3 ช่วงแยกเข้าบ่อขยะถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 6 ก.ค. 2562 ]249
1725 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ [ 4 ก.ค. 2562 ]246
1726 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 324/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]253
1727 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน [ 4 ก.ค. 2562 ]235
1728 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) [ 3 ก.ค. 2562 ]231
1729 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านบัว ช่วงทางเข้าศาลาชุมชน ชุมชนบัว ๑ [ 3 ก.ค. 2562 ]241
1730 ราคากลางโครงการปรับปรุงขอบทางเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทั้งสองฝั่ง ถนนศรีธานี ซอย ๓ ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 3 ก.ค. 2562 ]242
1731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 3 ก.ค. 2562 ]236
1732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]236
1733 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]274
1734 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว 2 [ 1 ก.ค. 2562 ]239
1735 ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูง [ 27 มิ.ย. 2562 ]236
1736 ราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย๑๖ชุมชนโนนสูง [ 27 มิ.ย. 2562 ]230
1737 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 มิ.ย. 2562 ]231
1738 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 จากแยกบ้านนายสมจิ เอสันเทียะ ถึงบ้านนางวาสนา แจ่มกลาง ชุมชนบัว 2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]236
1739 สัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพ [ 24 มิ.ย. 2562 ]383
1740 ประากาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 312/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]230
1741 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]234
1742 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๖/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]229
1743 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๘/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]231
1744 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๓/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบตามกำหนดระยะเวลา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๙๖๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]259
1745 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึงถนนพัฒนา ๓ หน้าการประปาส่วนภูมิภาคโนนสูง ชุมชนแสนสุขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2562 ]231
1746 ราคากลางซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์(แบบอัดท้าย) จำนวน ๒ คัน [ 19 มิ.ย. 2562 ]232
1747 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 296/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]228
1748 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 18 มิ.ย. 2562 ]225
1749 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]270
1750 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]232
1751 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 290/2562 เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2562 ]239
1752 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ ๒๘๙/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]262
1753 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]233
1754 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3 ช่วงแยกเข้าบ่อขยะถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล์กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2562 ]228
1755 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 277/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-9667 นครราชสีมา [ 29 พ.ค. 2562 ]233
1756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกร ชุมชนบัว 2 [ 29 พ.ค. 2562 ]276
1757 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลื่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลาง ชุมชนบัว ๒ [ 27 พ.ค. 2562 ]229
1758 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 จากแยกบ้านนายสมจิ เอสันเทียะ ถึงบ้านนางวาสนา แจ่มกลาง ชุมชนบัว 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]223
1759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล [ 24 พ.ค. 2562 ]229
1760 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 1 ช่วงบ้านนายสำราญ ชุมชนบัว 3 [ 23 พ.ค. 2562 ]249
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44หน้า 45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71