เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1801 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 จากแยกบ้านนายสมจิ เอสันเทียะ ถึงบ้านนางวาสนา แจ่มกลาง ชุมชนบัว 2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]236
1802 สัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพ [ 24 มิ.ย. 2562 ]386
1803 ประากาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 312/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]230
1804 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]234
1805 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๖/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]231
1806 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๘/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]233
1807 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๓/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบตามกำหนดระยะเวลา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๙๖๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]259
1808 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึงถนนพัฒนา ๓ หน้าการประปาส่วนภูมิภาคโนนสูง ชุมชนแสนสุขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2562 ]233
1809 ราคากลางซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์(แบบอัดท้าย) จำนวน ๒ คัน [ 19 มิ.ย. 2562 ]233
1810 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 296/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]229
1811 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 18 มิ.ย. 2562 ]226
1812 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]271
1813 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]234
1814 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 290/2562 เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2562 ]241
1815 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ ๒๘๙/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]262
1816 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]233
1817 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3 ช่วงแยกเข้าบ่อขยะถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล์กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2562 ]228
1818 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 277/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-9667 นครราชสีมา [ 29 พ.ค. 2562 ]235
1819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกร ชุมชนบัว 2 [ 29 พ.ค. 2562 ]278
1820 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลื่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลาง ชุมชนบัว ๒ [ 27 พ.ค. 2562 ]230
1821 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 จากแยกบ้านนายสมจิ เอสันเทียะ ถึงบ้านนางวาสนา แจ่มกลาง ชุมชนบัว 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]225
1822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล [ 24 พ.ค. 2562 ]232
1823 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 1 ช่วงบ้านนายสำราญ ชุมชนบัว 3 [ 23 พ.ค. 2562 ]251
1824 สัญญาจ้่างก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนรถไฟอุทิศตัดกับถนนเกษตร ซอย 3 ชุมชนบัว 3 [ 23 พ.ค. 2562 ]234
1825 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 ข่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ [ 17 พ.ค. 2562 ]281
1826 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา [ 17 พ.ค. 2562 ]233
1827 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]235
1828 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์หมายเลขทะเบียน ค.๐๕๒๙ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]235
1829 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 264/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะ ทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์) ชุมชนโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2562 ]245
1830 ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูง [ 15 พ.ค. 2562 ]276
1831 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 260/2562 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย2ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกรชุมชนบัว2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 พ.ค. 2562 ]239
1832 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่15/2562 และ16/2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]238
1833 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2561ถึงเดือนธันวาคม2561)และไตรมาสที่2(เดือนมกราคม พ.ศ.2562ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562) [ 2 พ.ค. 2562 ]235
1834 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]293
1835 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 250/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน9เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]279
1836 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 252/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]229
1837 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์"การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562"จำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]280
1838 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาลซอย2ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกรชุมชนบัว2 [ 29 เม.ย. 2562 ]284
1839 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 241/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)จำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 ]236
1840 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 9และ10 [ 26 เม.ย. 2562 ]244
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45หน้า 46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71