เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1841 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.แยกถนนรถไฟอุทิศตัดกับถนนเกษตรซอย3ชุมชนบัว3 [ 25 มี.ค. 2562 ]266
1842 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 177/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]243
1843 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 170/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]235
1844 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 171/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานงานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]234
1845 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 172/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]240
1846 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 175/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]242
1847 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 167/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]233
1848 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 169/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคสล.ระบายน้ำภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]283
1849 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่1/2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]277
1850 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าน้ำดื่มตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]242
1851 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2562จำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]235
1852 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 163/2562เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 มี.ค. 2562 ]279
1853 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูง [ 14 มี.ค. 2562 ]237
1854 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 160/2562เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะ ทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]230
1855 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 161/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]244
1856 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 155/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]231
1857 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 157/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]241
1858 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 153/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์งานทะเบียนราษฎรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]240
1859 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 151/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]246
1860 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตรซอย1ช่วงสุดซอยถึงเขตทางรถไฟชุมชนบัว3 [ 8 มี.ค. 2562 ]233
1861 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2562 ของกองการศึกษา [ 8 มี.ค. 2562 ]238
1862 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 149/2562เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]241
1863 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่144/2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]234
1864 ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล [ 6 มี.ค. 2562 ]254
1865 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 139/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2562 ช่วงปิดภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 45 วัน) โดยวิธีเฉพ [ 4 มี.ค. 2562 ]261
1866 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 143/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าพื้นที่บริการอินเตอร์(พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน ( 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]270
1867 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 140/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2562 ภาดเรียนที่ 2/2561 (จำนวน 58 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]280
1868 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]253
1869 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงฉบับที่ 138/2562 ผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานระดับมัธยมศึกษา (ร.ร.ท.2) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]244
1870 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่134/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]237
1871 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง [ 4 มี.ค. 2562 ]240
1872 ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2562ช่วงปิดภาคเรียนวันที่1เมษายน2562ถึงวันที่15พฤษภาคม2562(จำนวน45วัน) [ 1 มี.ค. 2562 ]233
1873 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 132/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]234
1874 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับซื้อตู้ชั้นวางหนังสือจำนวน4ตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]288
1875 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 120/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]238
1876 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการวางท่อ คสล.ลอดถนนโนนสูง-มิตรภาพ ช่วงแยกเลี่ยงเมือง [ 22 ก.พ. 2562 ]245
1877 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่119/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะหมู่บูชา)จำนวน1ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]245
1878 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่125/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]246
1879 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 104/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่น(สายส่งน้ำดับเพลิง)จำนวน2รายการ [ 21 ก.พ. 2562 ]238
1880 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 105/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล้างและเติมน้ำยาแอร์ของกองสวัสดิการสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]255
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47หน้า 48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71