เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1881 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 106/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานระดับมัธยมศึกษา(ท.2)จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]236
1882 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 108/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]277
1883 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 109/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]234
1884 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 110/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]240
1885 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 111/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]233
1886 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 112/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์งานระดับมัธยมศึกษา(ร.ร.ท.2)จำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]234
1887 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 114/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวงานระดับมัธยมศึกษา(ร.ร.ท.2)จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]242
1888 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 116/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบตามกำหนดเวลาตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถ6ล้อหมายเลขทะเบียน40-0704โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]251
1889 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 103/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]249
1890 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 101/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]236
1891 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 94/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]280
1892 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่9/2562และ10/2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]235
1893 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 88/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทสบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)รหัส417-51-0007โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]246
1894 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 83/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]234
1895 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 84/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]235
1896 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 85/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]240
1897 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 77/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]236
1898 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 79/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]234
1899 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 80/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ำลำเชียงไกรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]243
1900 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 6/2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]239
1901 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 72/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน10รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]233
1902 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 73/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน12รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]240
1903 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]236
1904 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 31 ม.ค. 2562 ]239
1905 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]231
1906 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 7/2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]247
1907 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 67/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]238
1908 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 68/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]243
1909 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 69/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์จำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]235
1910 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 65/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2562 ]229
1911 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 63/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]264
1912 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 58/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]238
1913 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ2บานจำนวน2ตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]230
1914 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 56/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]282
1915 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 57/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]238
1916 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 61/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]239
1917 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 60/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]237
1918 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 55/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]238
1919 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 43/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายหมายเลขทะเบียน 83-9666โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]251
1920 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 49/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]230
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48หน้า 49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71