เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2809 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1921 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 18/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]232
1922 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 19/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]239
1923 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 20/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน12รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]237
1924 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 21/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]237
1925 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 22/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]241
1926 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 23/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]271
1927 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 24/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]237
1928 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 25/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]242
1929 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 26/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]234
1930 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]231
1931 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 12/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]232
1932 ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ [ 8 ม.ค. 2562 ]237
1933 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 1/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]240
1934 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส417-54-0009โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]234
1935 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]240
1936 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน23รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]230
1937 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 3/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]232
1938 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 2/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]231
1939 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2562 ]229
1940 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 907/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)ประจำปีงบประมาณ2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]249
1941 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 909/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา)ประจำปีงบประมาณ2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]240
1942 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 910/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]229
1943 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2562 และเลขที่ 6/2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]242
1944 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 902/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]245
1945 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 904/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลน(ริโก้)รหัส417-54-0008โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]232
1946 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 905/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]238
1947 ราคากลางโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลประจำปีงบประมาณ2562เพื่อจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 26 ธ.ค. 2561 ]237
1948 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 901/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]231
1949 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 903/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]232
1950 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย7ทั้งสองฝั่ง(ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 25 ธ.ค. 2561 ]241
1951 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 890/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]233
1952 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 891/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]233
1953 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 892/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง งานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]245
1954 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 894/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพซอย1จากแยกสาธารณะถึงถนนเลื่ยงเมือง(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2561 ]238
1955 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 896/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]234
1956 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 897/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]240
1957 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 898/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]237
1958 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่4/2562 [ 21 ธ.ค. 2561 ]242
1959 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 21 ธ.ค. 2561 ]246
1960 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 21 ธ.ค. 2561 ]254
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49หน้า 50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71