เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2809 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2001 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 817/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]235
2002 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 818/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]232
2003 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 819/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์(อีแต๋น)หมายเลขทะเบียน ฆก9447นครราชสีมาจำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]291
2004 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 808/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]234
2005 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 809/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน12รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]232
2006 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 810/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]233
2007 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 811/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]233
2008 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 812/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]233
2009 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 813/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]235
2010 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 814/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2561 ]235
2011 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 805/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]234
2012 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 806/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายประชาสัมพันธ์ใบประกาศเกียติคุณจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]238
2013 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 807/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2561 ]239
2014 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนมิตรภาพซอย1จากแยกสาธารณะถึงถนนเลี่ยงเมือง(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 20 พ.ย. 2561 ]243
2015 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]267
2016 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 792/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]238
2017 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 793/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]234
2018 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 794/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]231
2019 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 798/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2561จำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]247
2020 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 799/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกระทงตัวอย่างตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]234
2021 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 800/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน9เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]233
2022 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 796/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]239
2023 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 787/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]241
2024 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 788/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]238
2025 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่789/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง7068นครราชสีมาจำนวน13รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2561 ]244
2026 เผยแพร่สาระสำคัญบันทึกต่อท้ายสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1โครงการก่อสร้างแท่นพระพุทธรูปโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 14 พ.ย. 2561 ]275
2027 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 781/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]230
2028 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 784/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]234
2029 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 785/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]240
2030 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 768/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]233
2031 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 769/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]241
2032 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 770/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน กน3031นครราชสีมาจำนวน10รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]234
2033 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 771/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการทดสอบคุณภาพน้ำลำเชียงไกรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]239
2034 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 772/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงท์เจ็ทโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2562(ปีการศึกษา2561)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]281
2035 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 773/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]239
2036 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 775/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]239
2037 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 763/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำคสล.ถนนเกษตรซอย6(ชุมชนบัว3)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 8 พ.ย. 2561 ]231
2038 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 749/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส417-61-0011จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2561 ]240
2039 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่747/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบดถนนหมายเลขทะเบียน ถข7รหัส020-40-0002โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]233
2040 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 737/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2561 ]236
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51หน้า 52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71