เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2121 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 632/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]245
2122 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 633/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำรวจของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]232
2123 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 635/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]242
2124 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 636/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]241
2125 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 639/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]243
2126 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 628/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด6ล้อแบบกระเช้าหมายเลขทะเบียน ขส85-9007กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]239
2127 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 631/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน18รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]240
2128 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 624/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]246
2129 ราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วประตูทางเข้าออกและป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 11 ก.ย. 2561 ]284
2130 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 10 ก.ย. 2561 ]238
2131 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 610/2561เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 ก.ย. 2561 ]237
2132 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 615/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส517-55-0010โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]236
2133 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 616/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานขนาดจอไม่น้อยกว่า19นิ้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]237
2134 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]238
2135 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 606/2561เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ก.ย. 2561 ]245
2136 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 607/2561เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ก.ย. 2561 ]255
2137 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 6 ก.ย. 2561 ]284
2138 ราคากลางโครงการก่อสร้างแท่นพระพุทธรูปโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 6 ก.ย. 2561 ]297
2139 ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 6 ก.ย. 2561 ]248
2140 ราคากลางโครงการทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 6 ก.ย. 2561 ]241
2141 ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 6 ก.ย. 2561 ]244
2142 ราคากลางโครงการวางท่อ คสล.ลอดถนนโนนสูง-มิตรภาพ ช่วงแยกเลี่ยงเมือง [ 6 ก.ย. 2561 ]246
2143 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]280
2144 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลนรหัส417-54-0008โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]238
2145 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 600/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกประจำปี2561จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]286
2146 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 602/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]243
2147 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่604/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]234
2148 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 596/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ถึงถนนโนนนา (ชุมชนดอนแต้ว – โนนนา – โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2561 ]264
2149 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่587/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษา คณะกรรมการชุมชน และทัศนศึกษาดูงานประจำปี2561จำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]269
2150 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 590/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]236
2151 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 582/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]272
2152 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 583/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]242
2153 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 584/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]231
2154 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 574/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]235
2155 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 575/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)จำนวน13รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]237
2156 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 577/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ2บานเปิดขนาดไม่น้อยกว่า900x450x1800มิลลิเมตรจำนวน3หลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]229
2157 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 579/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]235
2158 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 580/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]277
2159 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 581/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]230
2160 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 502/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]238
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54หน้า 55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71