เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2161 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 565/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]237
2161 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 565/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]237
2162 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 566/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]245
2162 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 566/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]245
2163 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 572/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน12รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]235
2163 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 572/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน12รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]235
2164 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่573/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]245
2164 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่573/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]245
2165 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 562/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]244
2165 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 562/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]244
2166 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่567/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจำนวน8รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]245
2166 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่567/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจำนวน8รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]245
2167 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]233
2167 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]233
2168 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 556/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง งานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]235
2168 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 556/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง งานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]235
2169 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 557/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง งานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]243
2169 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 557/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง งานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]243
2170 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 558/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]239
2170 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 558/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]239
2171 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 559/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า40ที่นั่งพร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลโนนสูงถึงจังหวัดกาญจนบุรีไป-กลับจำนวน2วัน2คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]244
2171 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 559/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า40ที่นั่งพร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลโนนสูงถึงจังหวัดกาญจนบุรีไป-กลับจำนวน2วัน2คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]244
2172 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่547/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]238
2172 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่547/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]238
2173 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่548/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]235
2173 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่548/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]235
2174 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่549/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]247
2174 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่549/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]247
2175 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 550/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาด12โวลท์120แอมป์จำนวน2ลูกรถยนต์บรรทุกน้ำ6ล้อหมายเลขทะเบียน ผม8341นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]255
2175 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 550/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาด12โวลท์120แอมป์จำนวน2ลูกรถยนต์บรรทุกน้ำ6ล้อหมายเลขทะเบียน ผม8341นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]255
2176 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่552/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]242
2176 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่552/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]242
2177 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 553/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]236
2177 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 553/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]236
2178 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 555/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถถนนหมายเลขทะเบียน ถ ข 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]235
2178 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 555/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถถนนหมายเลขทะเบียน ถ ข 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]235
2179 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 543/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]245
2179 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 543/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]245
2180 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 544/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]236
2180 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 544/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]236
2181 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 546/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]239
2181 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 546/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]239
2182 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อน้ำดื่มฯลฯตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561"จำ [ 16 ส.ค. 2561 ]233
2182 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อน้ำดื่มฯลฯตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561"จำ [ 16 ส.ค. 2561 ]233
2183 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561"จำนวน1รายกา [ 16 ส.ค. 2561 ]271
2183 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561"จำนวน1รายกา [ 16 ส.ค. 2561 ]271
2184 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 539/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]238
2184 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 539/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]238
2185 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 541/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]238
2185 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 541/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]238
2186 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่522/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]244
2186 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่522/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]244
2187 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 521/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส416-54-0247กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]241
2187 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 521/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส416-54-0247กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]241
2188 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 14 ส.ค. 2561 ]238
2188 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 14 ส.ค. 2561 ]238
2189 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่518/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มและจ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]236
2189 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่518/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มและจ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]236
2190 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่524/2561เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]287
2190 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่524/2561เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]287
2191 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่525/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561จำ [ 10 ส.ค. 2561 ]230
2191 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่525/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561จำ [ 10 ส.ค. 2561 ]230
2192 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่526/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายพระชนมพรรษาฯของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]279
2192 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่526/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายพระชนมพรรษาฯของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]279
2193 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่528/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]242
2193 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่528/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]242
2194 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่529/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]235
2194 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่529/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]235
2195 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่530/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]243
2195 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่530/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]243
2196 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่531/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]263
2196 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่531/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]263
2197 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่532/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลโนนสูงถึงจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไป-กลับจำนวน3วัน2คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]242
2197 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่532/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลโนนสูงถึงจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไป-กลับจำนวน3วัน2คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]242
2198 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่533/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]244
2198 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่533/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]244
2199 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่534/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]236
2199 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่534/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]236
2200 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 483/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทโครงการฯตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]282
2200 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 483/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทโครงการฯตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]282
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55หน้า 56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71