เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2241 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 476/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]270
2242 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 477/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]236
2243 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 478/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]242
2244 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 479/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]239
2245 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]238
2246 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 24 ก.ค. 2561 ]248
2247 ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 24 ก.ค. 2561 ]235
2248 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 456/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]234
2249 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 457/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]284
2250 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 458/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]238
2251 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 461/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]245
2252 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 462/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษา28กรกฎาคม2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]236
2253 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 488/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน2รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]236
2254 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 489/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]242
2255 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 490/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]241
2256 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 450/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]244
2257 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 451/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมาจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]241
2258 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 452/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]238
2259 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 453/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]243
2260 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 454/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจำนวน6ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]240
2261 รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนสูง [ 18 ก.ค. 2561 ]243
2262 รายงานผลกำหนดราคากลางและค่าขายแบบจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพิ่มถึงบริเวณถนนบ้านเพิ่มซอย6(สระวัดร้าง) [ 18 ก.ค. 2561 ]243
2263 รายงานผลกำหนดราคากลางและค่าขายแบบจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บริเวณหลังประปา(ชุมชนแสนสุข)ถึงบริเวณถนนสำราญราษฎร์(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 18 ก.ค. 2561 ]233
2264 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 438/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]236
2265 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 444/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]242
2266 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 445/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]235
2267 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 446/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]241
2268 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 448/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]236
2269 ประกาศเทสบาลตำบลโนนสูง เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 ก.ค. 2561 ]234
2270 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบแอร์ของรถขุดล้อยางHYUNDAIขับเคลื่อน4ล้อหมายเลขทะเบียน ตฉ200รหัส018-56-0001โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]242
2271 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 433/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร9607โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]235
2272 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 439/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]235
2273 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 442/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]238
2274 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 429/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2561 ]242
2275 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 428/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2561 ]235
2276 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 424/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2561 ]239
2277 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 422/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]294
2278 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 6 ก.ค. 2561 ]250
2279 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์(จากหน้าโรงเรียนเทศบาล2-ช่วงต่อถนนทางหลวงชนบท นม.1025) [ 6 ก.ค. 2561 ]288
2280 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 414/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2561 ]245
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57หน้า 58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71