เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2713 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง)(วิชาเอกปฐมวัย) น.ส.ภัทราภรณ์ แก้วภิรมย์ [ 29 ก.ย. 2566 ]41
102 สัญญาเลขที่ 30/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวสุมาลี แก่นเสลา) [ 29 ก.ย. 2566 ]23
103 สัญญาเลขที่ 29/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวิสูจน์ ช่างเหล็ก) [ 29 ก.ย. 2566 ]20
104 สัญญาเลขที่ 31/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางนิจวิภา จงกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]20
105 สัญญาเลขที่ 32/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวศิริลักษณ์ ลับกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]19
106 สัญญาเลขที่ 33/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวีระยุทธ กุ้งกลางดอน) [ 29 ก.ย. 2566 ]10
107 สัญญาเลขที่ 34/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวอรอุมา เชยด่านกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]14
108 สัญญาเลขที่ 35/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายจรัญ รงค์ทะชาดา) [ 29 ก.ย. 2566 ]14
109 สัญญาเลขที่ 36/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวิสิทธิ์ ศรีนาค) [ 29 ก.ย. 2566 ]15
110 สัญญาเลขที่ 37/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวประหยัด พึ่งกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]11
111 สัญญาเลขที่ 38/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสุทิน จงกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]11
112 สัญญาเลขที่ 39/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายสมวงษ์ หวังรัดกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]15
113 สัญญาเลขที่ 40/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวพร มาลัย) [ 29 ก.ย. 2566 ]17
114 สัญญาเลขที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) (วิชาเอกปฐมวัย) น.ส.ดวงฤทัย จรลี [ 29 ก.ย. 2566 ]16
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) (วิชาเอกปฐมวัย) น.ส.ดวงฤทัย จรลี [ 29 ก.ย. 2566 ]13
116 สัญญาเลขที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) น.ส.ดวงฤทัย ศักดิ์ดี [ 29 ก.ย. 2566 ]20
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) น.ส.ดวงฤทัย ศักดิ์ดี [ 29 ก.ย. 2566 ]12
118 สัญญาเลขที่ 20/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกภาษาไทย) นางสาวกนกวรรณ กาขาว [ 29 ก.ย. 2566 ]14
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกภาษาไทย) จำนวน 1 คน นางสาวกนกวรรณ กาขาว [ 29 ก.ย. 2566 ]18
120 สัญญาเลขที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางสาวเจตปรียา ถิรสุทธิ์ [ 29 ก.ย. 2566 ]19
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)จำนวน1คน น.ส.เจตปรียา ถิรสุทธิ์ [ 29 ก.ย. 2566 ]11
122 สัญญาเลขที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 น.ส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]11
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 1คน น.ส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]13
124 สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร (นางจำปา เลียวประโคน) [ 29 ก.ย. 2566 ]11
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) จำนวน 1 คน น.ส.พรพิมล พรานกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
126 สัญญาเลขที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) น.ส.พรพิมล พรานกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]16
127 สัญญาเลขที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางเมตตา สื่อกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]16
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) นางเมตตา สื่อกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]11
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) นางเมตตา สื่อกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]12
130 สัญญาเลขที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางขวัญเรือน บรรจงปรุ [ 29 ก.ย. 2566 ]10
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) นางขวัญเรือน บรรจงปรุ [ 29 ก.ย. 2566 ]6
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) น.ส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกูล [ 29 ก.ย. 2566 ]11
133 สัญญาเลขที่ 15/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 น.ส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกูลาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]11
134 สัญญาเลขที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล้กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 น.ส.ธนารัตน์ ศรีกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]10
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) น.ส.ธนารัตน์ ศรีกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]9
136 สัญญาเลขที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 นางบุญปลูก พานสุวรรณ์ [ 29 ก.ย. 2566 ]9
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3 (รั้ฐราษฎร์พัฒนา) นางบุญปลูก พานสุวรรณ์ [ 29 ก.ย. 2566 ]10
138 สัญญาเลขที่ 18/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) เทศบาลตำบลโนนสูง นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]12
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) ประจำปีงบประมาณ 2567 นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]12
140 สัญญาเลขที่ 19/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม)เทศบาลตำบลโนนสูง นายภา หนากลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]6
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68