เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2321 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 319/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLITโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]241
2322 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 320/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ค. 2561 ]243
2323 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 317/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2561 ]260
2324 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่310/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ644นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2561 ]245
2325 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 298/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ)หมายเลขทะเบียน ยก6120 นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]239
2326 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่299/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]234
2327 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 300/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]238
2328 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 301/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]241
2329 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่่303/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน กน3031นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]243
2330 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 305/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]253
2331 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 306/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าและถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]241
2332 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 295/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]244
2333 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 296/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]233
2334 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 297/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างจำนวน1รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]236
2335 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 17 พ.ค. 2561 ]246
2336 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่292/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2561 ]236
2337 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่293/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขก)จำนวน1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2561 ]240
2338 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 294/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2561 ]235
2339 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 286/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]234
2340 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 287/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]293
2341 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 288/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 87-9667นครราชสีมาจำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]243
2342 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]245
2343 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 276/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]285
2344 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 274/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายมิตซูบิชิหมายเลขทะเบียน นม 86-0613โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]239
2345 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 272/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขม3177 กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]248
2346 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่273/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]247
2347 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 266/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรหัส420-38-0020,รหัส420-35-0003โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]236
2348 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่265/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]232
2349 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 264/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]237
2350 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 261/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]232
2351 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 260/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ80โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2561 ]233
2352 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 259/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน14รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2561 ]239
2353 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 253/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2561 ]235
2354 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 238/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]238
2355 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 242/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]279
2356 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 243/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]237
2357 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 244/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม4534โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]236
2358 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 240/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการจัดงานวันเทศบาลประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]239
2359 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 241/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการจัดงานวันเทศบาลประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]244
2360 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 236/2561 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณหลังประปา(ชุมชนแสนสุข)ถึงบริเวณถนนสำราญราษฎร์(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 เม.ย. 2561 ]244
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59หน้า 60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71