เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2809 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2361 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่211/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]238
2362 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่213/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงปีงบประมาณ2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]231
2363 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่212/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]234
2364 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่192/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]243
2365 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่193/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]232
2366 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่196/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]235
2367 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่197/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]236
2368 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่198/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]231
2369 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่199/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]243
2370 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่200/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]239
2371 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่201/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]237
2372 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่191/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2561 ]248
2373 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่187/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]236
2374 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่189/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]235
2375 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่170/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 30 มี.ค. 2561 ]235
2376 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่171/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]247
2377 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่172/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]233
2378 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่178/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]237
2379 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่169/2561 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 28 มี.ค. 2561 ]250
2380 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่174/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทจำนวน3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]233
2381 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 มี.ค. 2561 ]286
2382 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพซอย1ถึงถนนโนนนา(ชุมชนดอนแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ์) [ 27 มี.ค. 2561 ]241
2383 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่161/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]237
2384 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่162/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]276
2385 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่1632/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]243
2386 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่152/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2561 ]275
2387 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่157/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2561 ]248
2388 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่158/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2561 ]241
2389 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่150/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2561 ]234
2390 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่143/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2561 ]240
2391 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่148/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2561 ]233
2392 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ [ 19 มี.ค. 2561 ]233
2393 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่139/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]240
2394 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่142/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]233
2395 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่144/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]235
2396 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่145/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]235
2397 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่146/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]231
2398 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 4/2561 [ 16 มี.ค. 2561 ]238
2399 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2560 [ 16 มี.ค. 2561 ]280
2400 เผยแพร่สาระสำคัญบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข [ 16 มี.ค. 2561 ]235
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60หน้า 61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71