เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2401 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่178/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]237
2402 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่169/2561 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 28 มี.ค. 2561 ]250
2403 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่174/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทจำนวน3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]234
2404 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 มี.ค. 2561 ]287
2405 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพซอย1ถึงถนนโนนนา(ชุมชนดอนแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ์) [ 27 มี.ค. 2561 ]242
2406 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่161/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]237
2407 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่162/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]277
2408 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่1632/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]243
2409 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่152/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2561 ]276
2410 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่157/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2561 ]249
2411 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่158/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2561 ]243
2412 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่150/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2561 ]235
2413 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่143/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2561 ]242
2414 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่148/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2561 ]234
2415 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ [ 19 มี.ค. 2561 ]234
2416 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่139/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]241
2417 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่142/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]233
2418 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่144/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]237
2419 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่145/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]237
2420 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่146/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]232
2421 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 4/2561 [ 16 มี.ค. 2561 ]239
2422 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2560 [ 16 มี.ค. 2561 ]281
2423 เผยแพร่สาระสำคัญบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข [ 16 มี.ค. 2561 ]236
2424 เผยแพร่สาระสำคัญบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำความสะอาดและดูแลตัดแต่งกิ่งไม้สนามหญ้าบริเวณสวนสาธารณะสระบัว [ 16 มี.ค. 2561 ]239
2425 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่126/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2561 ]239
2426 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่137/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2561 ]229
2427 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่114/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2561 ]237
2428 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่128/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส420-58-0087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2561 ]247
2429 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่129/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2561 ]240
2430 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]235
2431 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่122/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2561 ]237
2432 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่123/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขุดล้อยางฮุนได หมายเลขทะเบียน ตฉ200 รหัส018-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2561 ]235
2433 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่124/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2561 ]237
2434 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่125/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2561 ]235
2435 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่131/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2561 ]233
2436 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่109/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-1412นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2561 ]246
2437 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่116/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2561 ]241
2438 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่118/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2561 ]241
2439 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]234
2440 ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว [ 28 ก.พ. 2561 ]238
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61หน้า 62|63|64|65|66|67|68|69|70|71