เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2441 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่107/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก6ล้อแบบกระเช้า หมายเลขทะเบียน ขส 85-9007รหัส012-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]243
2442 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่111/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]236
2443 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่112/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]244
2444 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่113/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]240
2445 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่114/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]233
2446 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์(จากหน้าโรงเรียนเทศบาล2-ช่วงต่อถนนทางหลวงชนบท นม 1025) [ 28 ก.พ. 2561 ]277
2447 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่106/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2561 ]238
2448 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่108/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561 ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2561 ]237
2449 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่103/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2561 ]235
2450 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่104/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2561 ]244
2451 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพิ่มถึงบริเวณถนนบ้านเพิ่มซอย6(สระวัดร้าง) [ 26 ก.พ. 2561 ]231
2452 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่95/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2561 ]234
2453 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่96/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2561 ]240
2454 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่97/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2561 ]235
2455 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่98/2561 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]296
2456 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่92/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน กน 3031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2561 ]236
2457 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่91/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2561 ]249
2458 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่88/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2561 ]237
2459 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่90/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2561 ]234
2460 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่84/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2561 ]239
2461 รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ ซอย1ถึงโนนนา(ชุมชนดอนแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ์) [ 14 ก.พ. 2561 ]233
2462 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่82/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]239
2463 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่86/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]241
2464 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่75/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2561 ]240
2465 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่76/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2561 ]240
2466 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่72/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนตะโกงอถึงทางข้ามรถไฟ(ชุมชนบัว 1)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 6 ก.พ. 2561 ]391
2467 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่74/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เป็นจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์แบบขาตั้งจำนวน 1 จอภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2561 ]286
2468 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]248
2469 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่69/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2561 ]249
2470 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่70/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2561 ]240
2471 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่71/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2561 ]241
2472 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่67/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]241
2473 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่68/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]277
2474 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่62/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2561 ]277
2475 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่63/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2561 ]239
2476 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่64/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2561 ]275
2477 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่65/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ)หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2561 ]235
2478 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่56/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]239
2479 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่58/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบดถนนหมายเลขทะเบียน ถข 7 รหัส020-40-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]253
2480 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่59/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]235
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62หน้า 63|64|65|66|67|68|69|70|71