เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2481 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่60/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่2จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]236
2482 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่53/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2561 ]246
2483 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่54/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2561 ]251
2484 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่55/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2561 ]243
2485 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่51/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2561 ]249
2486 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่39/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]236
2487 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่42/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]245
2488 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่43/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน8รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]239
2489 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่45/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน13รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]236
2490 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่46/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงปีงบประมาณ2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]234
2491 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่48/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]234
2492 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่35/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]238
2493 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่38/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]242
2494 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่33/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2561 ]240
2495 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่24/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 84-6966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]250
2496 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่27/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]246
2497 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่28/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]237
2498 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่29/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]278
2499 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่30/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]248
2500 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่31/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]234
2501 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 22/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2561 ]238
2502 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่23/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2561 ]252
2503 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 12/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]232
2504 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 13/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]279
2505 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 15/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]279
2506 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 16/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]235
2507 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 18/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]239
2508 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 19/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]246
2509 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 20/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]276
2510 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 21/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ตง7068นม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]300
2511 ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2/2560(41วัน) [ 12 ม.ค. 2561 ]235
2512 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 12 ม.ค. 2561 ]236
2513 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 8/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยกจำนวน1เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]246
2514 เผยแพร่สาระสำคัญของบันทึกต่อท้ายสัญญา [ 5 ม.ค. 2561 ]232
2515 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 2/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]239
2516 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 1/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]279
2517 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 327/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]233
2518 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 328/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]277
2519 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 330/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]239
2520 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 332/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]236
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63หน้า 64|65|66|67|68|69|70|71