เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2521 ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนตะโกงอถึงทางข้ามรถไฟ(ชุมชนบัว1) [ 3 ม.ค. 2561 ]294
2522 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่319/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]236
2523 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่320/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]281
2524 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่322/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]238
2525 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่321/2560เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 28 ธ.ค. 2560 ]246
2526 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่323/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงเคมี15ปอนด์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]279
2527 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่324/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]286
2528 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่325/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]247
2529 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]237
2530 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]254
2531 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่312/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 83-9667นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2560 ]235
2532 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 311/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอวยพรปีใหม่2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2560 ]266
2533 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 304/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2560 ]309
2534 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 305/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำนักงานจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2560 ]301
2535 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 302/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2560 ]235
2536 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่300/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2560 ]238
2537 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 291/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2560 ]237
2538 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 292/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2560 ]242
2539 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 293/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ประจำเดือนมกราคม2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2560 ]235
2540 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 298/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2561จำนวน2,500ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2560 ]231
2541 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่282/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายMITSUBISHIหมายเลขทะเบียน83-9666นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2560 ]238
2542 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่285/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2560 ]237
2543 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่286/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2560 ]240
2544 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่288/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2560 ]237
2545 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 279/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2560 ]237
2546 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 281/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2560 ]240
2547 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 280/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั๊มพ์ หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2560 ]235
2548 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 273/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2560 ]283
2549 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 274/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2560 ]236
2550 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 275/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียนตง7068นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2560 ]236
2551 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 277/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2560 ]227
2552 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]241
2553 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 265/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2560 ]246
2554 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 266/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนกุญแจบานประตูสวิงห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2560 ]287
2555 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 267/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2560 ]238
2556 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 269/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 [ 4 ธ.ค. 2560 ]239
2557 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 271/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 [ 4 ธ.ค. 2560 ]235
2558 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่263/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2560 ]240
2559 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่260/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2560 ]230
2560 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่248/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]241
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64หน้า 65|66|67|68|69|70|71