เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2561 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่249/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]229
2562 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่251/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]230
2563 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่253/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]233
2564 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่254/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]277
2565 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่256/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]240
2566 ราคากลางโครงการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำและสี) [ 28 พ.ย. 2560 ]256
2567 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 239/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]241
2568 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 240/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]278
2569 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 241/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]231
2570 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 242/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]277
2571 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 243/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]241
2572 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 244/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการขออนุมัติซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.7068นครราชสีมาโดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2560 ]248
2573 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 245/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]233
2574 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 246/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]284
2575 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 247/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]239
2576 ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 พ.ย. 2560 ]238
2577 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่236/2560เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 พ.ย. 2560 ]238
2578 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่235/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2560 ]234
2579 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 226/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์หมายเลขทะเบียน ค0529นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]236
2580 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 227/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]241
2581 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 228/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน7รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]237
2582 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 229/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส416-59-0510และรหัส416-46-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]286
2583 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 232/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]239
2584 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 225/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2560 ]233
2585 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) [ 10 พ.ย. 2560 ]239
2586 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]259
2587 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 216/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงจำนวน 650 คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงจำนวน94 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2560 ]341
2588 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 220/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโตรงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2560 ]251
2589 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 213/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดทำเวทีตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2560 ]257
2590 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 214/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดทำเวทีและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2560 ]270
2591 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงฉบับที่209/2560เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]248
2592 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 207/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์การจัดตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อแสดงความอาลัยถวายความภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสม [ 25 ต.ค. 2560 ]269
2593 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 208/2560 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]238
2594 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จำนวน 4 โครงการ [ 20 ต.ค. 2560 ]251
2595 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่206/2560เรื่องประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ [ 19 ต.ค. 2560 ]240
2596 ประกาศเทศบาลตำบบลโนนสูง ฉบับที่ 203/2560เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]229
2597 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จำนวน 3 โครงการ [ 18 ต.ค. 2560 ]237
2598 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 199/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2560 ]242
2599 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 201/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2560 ]234
2600 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 6 ต.ค. 2560 ]229
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65หน้า 66|67|68|69|70|71