เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2601 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]233
2602 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 187/2560 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]268
2603 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 174/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายโดยเต้นแอโรบิคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]276
2604 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 175/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]261
2605 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 176/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]276
2606 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 166/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองวิชาการและแผนงานและบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบของอาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2560 ]230
2607 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 167/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2560 ]234
2608 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 168/2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2560 ]281
2609 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 173/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ สนามหญ้าบริเวณสวนสาธารณะสระบัวชุมชนบัว2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2560 ]237
2610 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 161/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2560 ]240
2611 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 165/2560 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]231
2612 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 155/2560 เรื่องการเปิดเผยราคากลางการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ [ 21 ก.ย. 2560 ]232
2613 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]235
2614 ราคากลางโครงการอาหารกลางวัน [ 22 ส.ค. 2560 ]234
2615 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่130/2560เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ส.ค. 2560 ]285
2616 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่131/2560เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ส.ค. 2560 ]236
2617 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน [ 9 ส.ค. 2560 ]233
2618 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่122/2560เรื่องประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน [ 9 ส.ค. 2560 ]231
2619 ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2560ช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1/2560(68วัน) [ 27 มิ.ย. 2560 ]285
2620 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]248
2621 ราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลโนนสูงถึงอำเภอเมืองและอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไป-กลับจำนวน2วันจำนวน3คัน [ 26 พ.ค. 2560 ]271
2622 ราคากลางการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง [ 19 พ.ค. 2560 ]283
2623 ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 [ 5 พ.ค. 2560 ]244
2624 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]243
2625 ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่มซอย1(ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 2 พ.ค. 2560 ]251
2626 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]234
2627 ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [ 27 ก.พ. 2560 ]239
2628 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]238
2629 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่17/2560เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่ถนนโนนสมบูรณ์ถึงบริเวณถนนโนนสูง-มิตรภาพชุมชนโนนนาโนนสมบูรณ์ดอนแต้วด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ม.ค. 2560 ]285
2630 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่16/2560เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม (บริเวณสวนสาธารณะชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 25 ม.ค. 2560 ]260
2631 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่222/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชนตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 [ 29 ธ.ค. 2559 ]252
2632 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่209/2559เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามลำเชียงไกรถนนสำราญราษฎร์(ตลาดเก่า)ถึงบริเวณข้างทางรถไฟไปอำเภอโนนไทยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ธ.ค. 2559 ]280
2633 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่207/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย2(ชุมชนศาลตาปู่) [ 8 ธ.ค. 2559 ]235
2634 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่204/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่ถนนดอนแต้ว ถึงบริเวณถนนประชาอุทิศ2ชุมชนโนนา โนนสมบูรณ์ ดอนแต้ว [ 6 ธ.ค. 2559 ]230
2635 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่202/2559เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชนตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2559 ]235
2636 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่187/2559เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 พ.ย. 2559 ]238
2637 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่188/2559เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 พ.ย. 2559 ]242
2638 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่186/2559เรื่องประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,000-3,000ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน4ล้อจำนวน1คัน [ 15 พ.ย. 2559 ]273
2639 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่181/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 [ 4 พ.ย. 2559 ]247
2640 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]240
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66หน้า 67|68|69|70|71