เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2837 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2681 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]233
2682 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 159/2558 เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 74 รายการ [ 31 ส.ค. 2558 ]236
2683 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 143/2558 เรื่องยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแผ่(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง)ด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่2 [ 29 ก.ค. 2558 ]239
2684 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 144/2558 เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม(รหัส สน.ศท.ส.10)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ครั้งที่3 [ 29 ก.ค. 2558 ]242
2685 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 142/2558 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 23 ก.ค. 2558 ]237
2686 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 138/2558 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ [ 16 ก.ค. 2558 ]233
2687 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 139/2558 เรื่องประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ประจำปีการศึกษา2558จำนวนไม่น้อยกว่า178รายการ [ 16 ก.ค. 2558 ]284
2688 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่133/2558 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ [ 14 ก.ค. 2558 ]234
2689 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 134/2558 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ 14 ก.ค. 2558 ]238
2690 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 132/2558 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา [ 13 ก.ค. 2558 ]272
2691 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่127/2558เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม(รหัส สน.ศท.ส.10)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ครั้งที่3 [ 8 ก.ค. 2558 ]233
2692 ประกาสเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่126/2558 เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพิ่มเติม [ 7 ก.ค. 2558 ]237
2693 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 [ 2 ก.ค. 2558 ]232
2694 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 119/2558 เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 [ 1 ก.ค. 2558 ]234
2695 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 111/2558 เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ [ 25 มิ.ย. 2558 ]233
2696 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]237
2697 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 98/2558 เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1,2,3ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1/2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]234
2698 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 98/2558 เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1,2,3ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1/2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]239
2699 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 97/2558 เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ค. 2558 ]238
2700 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 91/2558 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน7รายการ [ 20 พ.ค. 2558 ]257
2701 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 92/2558 เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม(รหัส สน.ศท.ส.10)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ครั้งที่2 [ 20 พ.ค. 2558 ]291
2702 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 72/2558 เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแผ่(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาล 2(รัฐราษฎร์บำรุง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 เม.ย. 2558 ]256
2703 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 73/2558 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม(รหัส สน.ศท.ส.10)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุุง)ครั้งที่2 [ 30 เม.ย. 2558 ]236
2704 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 57/2558 เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 เม.ย. 2558 ]230
2705 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่54/2558เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการงานการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กในสังกัด ทต.โนนสูงประจำปีงบประมาณ2558 [ 7 เม.ย. 2558 ]238
2706 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 17 มี.ค. 2558 ]226
2707 ราคากลาง โครงการ "ซื้อผ้าห่มกันหนาว" [ 26 ม.ค. 2558 ]247
2708 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่11/2558 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ทั้งสองข้าง ถนนสำราญราษฎร์ ซอย1ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ม.ค. 2558 ]296
2709 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่3/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเทลาน คสล.สวนสาธารณะบ้านเพิ่ม [ 7 ม.ค. 2558 ]247
2710 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่203 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล (ช่วงหน้าโรงเรียนเทศบาล1 ถึงทางแยกถนนโนนนา) [ 3 ธ.ค. 2557 ]276
2711 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่201/2557 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กบริเวณสวนสาธารณะบ้านเพิ่ม [ 27 พ.ย. 2557 ]230
2712 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่189/2557 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเกษตรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 พ.ย. 2557 ]235
2713 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 186/2557 เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2557 ]245
2714 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 174/2557 เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเทลาน คสล.สวนสาธารณะบ้านเพิ่ม [ 14 ต.ค. 2557 ]283
2715 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่171/2557เรื่องประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]231
2716 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่172/2557เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]244
2717 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 165/2557เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]253
2718 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 168/2557เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]234
2719 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 134/2557 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนไม่น้อยกว่า 149 รายการ [ 11 ก.ย. 2557 ]291
2720 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 131/2557 เรื่อง ประมูลซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง(ฟิสเนส)จำนวนไม่น้อยกว่า 15 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ก.ย. 2557 ]232
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68หน้า 69|70|71