เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2809 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาปี2567 นายสุรเทพ ท่วมตะคุ วิธีเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]19
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาโนนนาปี2567นายหมวย สวยสำโรงวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]27
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาปี2567นายวิเชียร เครือบสูงเนินวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]43
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนหนองกลดปี2567นายนิคม จันทรปรีชายุทธวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]25
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนหนองกลดปี2567นายจำรัส นุชกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]25
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกนาฏศิลป์) จำนวน 1 คน(นส.ทิพรัตน์ คุ้มกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]26
247 สัญญาเลขที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (นายเทพฤทธิ์ แชจอหอ) [ 29 ก.ย. 2566 ]22
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)(วิชาเอกนาฎศิลป์) จำนวน 1 คน (นายประพันธ์ ช่วงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]24
249 สัญญาเลขที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวิเชษฐ ลายกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนเทสบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 คน (น.ส.ไอลดา รวมสันเทียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]28
251 สัญญาเลขที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายสมประสงค์ เดือนกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]43
252 สัญญาเลขที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายภิเษก พ่วงต่าย) [ 29 ก.ย. 2566 ]28
253 สัญญาเลขที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายไพโรจน์ ไชยอรรจนาภรณ์) [ 29 ก.ย. 2566 ]43
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 คน (น.ส.อุษาสวรรค์ โต๊ะมาก) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
255 สัญญาเลขที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายดม จิตต์กลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]29
256 สัญญาเลขที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายอรรถชัย เทียบกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
257 สัญญาเลขที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายสายันต์ โรงวิเชียรกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]28
258 สัญญาเลขที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายครรชิต โตน้อย)) [ 29 ก.ย. 2566 ]25
259 สัญญาเลขที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายมงคล วิลัยล้วน) [ 29 ก.ย. 2566 ]22
260 สัญญาเลขที่ 15/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายลำภู บิดหล่า) [ 29 ก.ย. 2566 ]39
261 สัญญาเลขที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวิระ เพชรไพทูรย์) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานด้านเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (นายกฤตภาธร กลิ่นกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]20
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานรวมถึงบริเวรโดยรอบอาคารสำนักงาน และโดมแดง (ลานอเนกประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาวกาญจนา นารถสูงเนิน) [ 29 ก.ย. 2566 ]21
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานรวมถึงบริเวรโดยรอบอาคารสำนักงาน และโดมแดง (ลานอเนกประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาย ปลั่งกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
265 สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นายกฤตภาธร กลิ่นกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]25
266 สัญญาเลขที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานรวมถึงบริเวรโดยรอบอาคารสำนักงาน และโดมแดง (ลานอเนกประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาย ปลั่งกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
267 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานรวมถึงบริเวรโดยรอบอาคารสำนักงาน และโดมแดง (ลานอเนกประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาวกาญจนา นารถสูงเนิน) [ 29 ก.ย. 2566 ]46
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกศิลปะ)จำนวน 1 คน [ 29 ก.ย. 2566 ]23
269 สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายสุรเทพ ท่วมตะคุ [ 29 ก.ย. 2566 ]23
270 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงาานแทนได้) (นายนิคม จันทรปรีชายุทธ) [ 29 ก.ย. 2566 ]24
271 สัญญาเลขที่ 3/ 2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายจำรัส นุชกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
272 สัญญาเลขที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายหมวย สวยสำโรง) [ 29 ก.ย. 2566 ]31
273 สัญญาเลขที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวิเชียร เครือบสูงเนิน) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
274 สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฏร์สงเคราะห์)(วิชาเอกนาฏศิลป์) นายประพันธ์ ช่วงกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]29
275 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกปฐมวัย) นางสาวไอลดา รวมสันเทียะ [ 29 ก.ย. 2566 ]27
276 สัญญาเลขที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)(วิชาเอกปฐมวัย) นางสาวอุษาสวรรค์ โต๊ะมาก [ 29 ก.ย. 2566 ]21
277 สัญญาเลขที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกศิลปะ) นายมนัสชัย พิมพ์ทอง [ 29 ก.ย. 2566 ]21
278 สัญญาเลขที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) (วิชาเอกศิลปะ) นายปรีชา มีเกาะ [ 29 ก.ย. 2566 ]23
279 สัญญาเลขที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางถวิล ชุมศรี) [ 29 ก.ย. 2566 ]24
280 สัญญาเลขที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวบุญทิ้ง ไทยภักดี) [ 29 ก.ย. 2566 ]20
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71