เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 สัญญาเลขที่ 13/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายครรชิต โตน้อย)) [ 29 ก.ย. 2566 ]25
282 สัญญาเลขที่ 14/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายมงคล วิลัยล้วน) [ 29 ก.ย. 2566 ]23
283 สัญญาเลขที่ 15/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายลำภู บิดหล่า) [ 29 ก.ย. 2566 ]40
284 สัญญาเลขที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวิระ เพชรไพทูรย์) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงานด้านเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (นายกฤตภาธร กลิ่นกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]20
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานรวมถึงบริเวรโดยรอบอาคารสำนักงาน และโดมแดง (ลานอเนกประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาวกาญจนา นารถสูงเนิน) [ 29 ก.ย. 2566 ]21
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานรวมถึงบริเวรโดยรอบอาคารสำนักงาน และโดมแดง (ลานอเนกประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาย ปลั่งกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]29
288 สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (นายกฤตภาธร กลิ่นกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
289 สัญญาเลขที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานรวมถึงบริเวรโดยรอบอาคารสำนักงาน และโดมแดง (ลานอเนกประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาย ปลั่งกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
290 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานรวมถึงบริเวรโดยรอบอาคารสำนักงาน และโดมแดง (ลานอเนกประสงค์) ประจำปีงบประมาณ 2567 (นางสาวกาญจนา นารถสูงเนิน) [ 29 ก.ย. 2566 ]47
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนเทศบาล1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกศิลปะ)จำนวน 1 คน [ 29 ก.ย. 2566 ]24
292 สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายสุรเทพ ท่วมตะคุ [ 29 ก.ย. 2566 ]24
293 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงาานแทนได้) (นายนิคม จันทรปรีชายุทธ) [ 29 ก.ย. 2566 ]24
294 สัญญาเลขที่ 3/ 2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายจำรัส นุชกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
295 สัญญาเลขที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายหมวย สวยสำโรง) [ 29 ก.ย. 2566 ]32
296 สัญญาเลขที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายวิเชียร เครือบสูงเนิน) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
297 สัญญาเลขที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฏร์สงเคราะห์)(วิชาเอกนาฏศิลป์) นายประพันธ์ ช่วงกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]29
298 สัญญาเลขที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกปฐมวัย) นางสาวไอลดา รวมสันเทียะ [ 29 ก.ย. 2566 ]34
299 สัญญาเลขที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)(วิชาเอกปฐมวัย) นางสาวอุษาสวรรค์ โต๊ะมาก [ 29 ก.ย. 2566 ]22
300 สัญญาเลขที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) (วิชาเอกศิลปะ) นายมนัสชัย พิมพ์ทอง [ 29 ก.ย. 2566 ]21
301 สัญญาเลขที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) (วิชาเอกศิลปะ) นายปรีชา มีเกาะ [ 29 ก.ย. 2566 ]23
302 สัญญาเลขที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางถวิล ชุมศรี) [ 29 ก.ย. 2566 ]24
303 สัญญาเลขที่ 17/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวบุญทิ้ง ไทยภักดี) [ 29 ก.ย. 2566 ]21
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจัางเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)(วิชาเอกศิลปะ) นายปรีชา มีเกาะ [ 29 ก.ย. 2566 ]33
305 สัญญาเลขที่ 18/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางบุญเลี้ยง จ่าโนนสูง) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
306 สัญญเลขที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) (วิชาเอกนาฎศิลป์) นายอมรศักดิ์ แววโคกสูง [ 29 ก.ย. 2566 ]30
307 สัญญาเลขที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางถวิล ชุมศรี) [ 29 ก.ย. 2566 ]23
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง) (วิชาเอกนาฎศิลป์) นายอมรศักดิ์ แววโคกสูง [ 29 ก.ย. 2566 ]32
309 สัญญาเลขที่ 19/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นามณีศรี อินทองหลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
310 สัญญาเลขที่ 20/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางจิตรา กลิ่นกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]27
311 สัญญาเลขที่ 21/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายเขียน เครือบสูงเนิน) [ 29 ก.ย. 2566 ]22
312 สัญญาเลขที่ 22/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายนรินทร์ กลิ่นกลาง) [ 29 ก.ย. 2566 ]30
313 สัญญาเลขที่ 23/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายหวัน ทองพุทรา) [ 29 ก.ย. 2566 ]28
314 สัญญาเลขที่ 24/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสาวน้ำทิพย์ ไชยอรรจนาภรณ์) [ 29 ก.ย. 2566 ]25
315 สัญญาเลขที่ 25/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางกรรณิกา นรรนัดสำโรง) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
316 สัญญาเลขที่ 26/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางสมหมาย กึนสันเทียะ) [ 29 ก.ย. 2566 ]26
317 สัญญาเลขที่ 27/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นายสม หงษ์จอหอ) [ 29 ก.ย. 2566 ]21
318 สัญญาเลขที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)(วิชาเอกปฐมวัย) น.ส.ภัทราภรณ์ แก้วภิรมย์ [ 29 ก.ย. 2566 ]30
319 สัญญาเลขที่ 28/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบจัดหาบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทนได้) (นางภัทรา ผินงูเหลือม) [ 29 ก.ย. 2566 ]21
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการครูวิชาเอกที่ขาดแคลนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง)(วิชาเอกปฐมวัย) น.ส.ภัทราภรณ์ แก้วภิรมย์ [ 29 ก.ย. 2566 ]46
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71