เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1730 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]8
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผท ๙๖๓๑ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓๔๑ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]11
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖จพนวน ๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๓จพนวน ๑๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]7
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๓จำนวน๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]9
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องเล่นเด็กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๓จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]6
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ กองช่าง [ 9 ม.ค. 2563 ]7
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 409/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์รถขุดล้อยาง HYUNDAI ขับเคลื่อน 4 ล้อ ทะเบียน ตฉ 200 [ 27 ธ.ค. 2562 ]10
11 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 63 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]8
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2562 (จำนวน 63 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]7
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ๓(จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะเดิม) ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 ธ.ค. 2562 ]10
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ (จัดตั้งด่านชุมชน) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]6
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]6
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 605/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน3รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2562 ]7
17 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดแะดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด [ 24 ธ.ค. 2562 ]8
18 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเแลิมพระเกียรติ 75 พรรษา [ 24 ธ.ค. 2562 ]7
19 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา [ 24 ธ.ค. 2562 ]7
20 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (เพ่ิ่มเติม) [ 24 ธ.ค. 2562 ]9
21 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 599/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกถ่ายเอกสารจำนวน4รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]9
22 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 602/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]7
23 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 601/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2562 ]8
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 598/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน กน 3031 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2562 ]8
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2562 (จำนวน 63 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2562 ]8
26 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]9
27 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 597/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2562 ]7
28 บันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขายเลื่อยโซ่ยนต์ [ 17 ธ.ค. 2562 ]8
29 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 595/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]7
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]6
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]7
32 ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]9
33 ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]8
34 ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจ้าจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]9
35 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]9
36 จ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ท จำนวน 4 ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]10
37 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ (จำนวน ๖๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]8
38 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่588/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]8
39 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่599/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]9
40 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่586/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]8
41 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 579/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน16รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]9
42 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด [ 11 ธ.ค. 2562 ]9
43 ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา (โนนนา) [ 11 ธ.ค. 2562 ]11
44 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ 3 (จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะเดิม) ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 9 ธ.ค. 2562 ]10
45 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 569/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]13
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ๒ (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุมชนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 6 ธ.ค. 2562 ]16
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๖๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]14
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด้็กระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ (จำนวน ๖๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]10
49 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1,500 ชุดของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]11
50 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ "การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒" จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35