เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1491 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมค์ลอยแบบไมค์มือถือคู่จำนวน ๑ ชุด ของกองวิชาการและแผนงาน [ 27 พ.ย. 2563 ]0
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อเครื่องขยายเสียงพร้อมส่วนประกอบจำนวน ๒ ชุดของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]0
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลำโพง ซัฟวูฟเฟอร์พร้อมดอกลำโพงจำนวน ๔ ชุดของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]0
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมาจำนวน ๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]6
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสลงถนนสำราญราษฎร์ ซอย 1 ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 18 พ.ย. 2563 ]4
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]4
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของกองสาธารณสุขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]0
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(แบบอัดท้าย)หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]3
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]2
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถุมศึกษาและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๑๗ วัน โดยวิ [ 16 พ.ย. 2563 ]2
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]4
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ [ 10 พ.ย. 2563 ]6
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียูของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]7
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]8
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]9
18 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]11
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]14
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง [ 3 พ.ย. 2563 ]11
21 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) [ 30 ต.ค. 2563 ]9
22 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]10
23 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]7
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]7
25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]6
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 ต.ค. 2563 ]8
27 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]7
28 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]6
29 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]6
30 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2563 ]12
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ [ 22 ต.ค. 2563 ]8
32 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ [ 22 ต.ค. 2563 ]7
33 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ต.ค. 2563 ]14
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก [ 20 ต.ค. 2563 ]9
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญฯ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]11
36 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒๓ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2563 ]8
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๕๘๗ [ 19 ต.ค. 2563 ]9
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 [ 19 ต.ค. 2563 ]8
39 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2563 ]13
40 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 ต.ค. 2563 ]12
41 ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์กิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลบเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]10
42 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ) ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]11
43 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา (สระโนนนา) [ 8 ต.ค. 2563 ]11
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]15
45 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]15
46 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]12
47 สั้ญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]12
48 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]16
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ) ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]16
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว 2) [ 5 ต.ค. 2563 ]12
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 ต.ค. 2563 ]15
52 บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๔ (ชุมชนบ้านเพ่ิม) [ 1 ต.ค. 2563 ]15
53 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ต.ค. 2563 ]16
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]14
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]11
56 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2563 ]11
57 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2563 ]21
58 ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2563 ]14
59 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]17
60 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]16
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]17
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]29
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]20
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]18
65 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]16
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]25
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]15
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]22
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]18
70 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ)ของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]21
71 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]18
72 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์หคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลมลของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]17
73 ประกาศเทศบาลตำบลโนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมาจำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]18
74 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]20
75 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]17
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัว [ 10 ก.ย. 2563 ]34
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ [ 10 ก.ย. 2563 ]22
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโครจร ขนาด 18 นิ้ว [ 10 ก.ย. 2563 ]21
79 สัญญาจ้่างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์ ซอย 8 (ชุมชนโนนหมัน) [ 10 ก.ย. 2563 ]22
80 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 (ชุมชนโนนหมันป) [ 10 ก.ย. 2563 ]17
81 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)ของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]19
82 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(สว่านไขควงไร้สายพร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ)ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]20
83 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น)ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]23
84 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]22
85 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั้มพ์หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๒๐ นครราชสีมาจำนวน ๑๓ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]19
86 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]18
87 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]20
88 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์)ของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]20
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 1 ก.ย. 2563 ]19
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อโกลเด้นโบว์ ขนาดท่อสูบ ภ นิ้ว [ 31 ส.ค. 2563 ]26
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ [ 31 ส.ค. 2563 ]21
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ [ 31 ส.ค. 2563 ]17
93 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๔ (ชุมชนบ้านเพ่ิม) [ 28 ส.ค. 2563 ]19
94 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์)จำนวน ๑ เครื่องของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]20
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขุดล้อยางขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ตฉ ๒๐๐ [ 26 ส.ค. 2563 ]19
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง [ 26 ส.ค. 2563 ]20
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 26 ส.ค. 2563 ]21
98 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม [ 26 ส.ค. 2563 ]19
99 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(แบบอัอท้าย)หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]18
100 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และปุ๋ยตามโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15