เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1256 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 102/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]0
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 103/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]0
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 100/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]0
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 101/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]0
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 94/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]4
6 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่9/2562และ10/2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]5
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 88/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทสบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)รหัส417-51-0007โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]4
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 83/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]8
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 84/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]8
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 85/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]8
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 86/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)จำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]6
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 82/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2562 ]6
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]9
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 77/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]7
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 79/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]8
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 80/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ำลำเชียงไกรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]7
17 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 6/2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]8
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 72/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน10รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]7
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 73/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน12รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]8
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]9
21 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 31 ม.ค. 2562 ]14
22 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]13
23 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 7/2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]11
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 67/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]11
25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 68/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]12
26 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 69/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์จำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]9
27 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 65/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2562 ]9
28 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 63/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2562 ]14
29 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 58/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]14
30 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ2บานจำนวน2ตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]13
31 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 56/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]15
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 57/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]15
33 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 61/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]13
34 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 60/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]10
35 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 55/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]10
36 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 43/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายหมายเลขทะเบียน 83-9666โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]11
37 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 49/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]11
38 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 47/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]12
39 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา [ 22 ม.ค. 2562 ]11
40 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 54/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]11
41 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 50/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]10
42 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 51/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]10
43 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 52/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]10
44 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]12
45 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 37/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์งานทะเบียนราษฎรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]11
46 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 41/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ผม 8469โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]11
47 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 42/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]11
48 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 45/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]10
49 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 46/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]11
50 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26