เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1522 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]0
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 393/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบอัดท้าย) หมายเลขทะเบียน 83-9667 นครราชสีมา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของงานป้องกันฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 20 ส.ค. 2562 ]0
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 388/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]0
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๙๑/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]1
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 386/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]0
8 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัอจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]2
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 385/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]0
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]0
11 ราคากลางโครงการปรับปรุงขอบทางเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทั้งสองฝั่ง ถนนศรีธานี ซอย ๓ ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 13 ส.ค. 2562 ]1
12 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านบัว ช่วงทางเข้าศาลาชุนชม ชุมชนบัว ๑ [ 13 ส.ค. 2562 ]0
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 382/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 ทางเข้าบ้านยายไหว หมั่นกลาง ชุมชนบัว 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]1
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 4 ช่วงหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนโนนหมัน) [ 8 ส.ค. 2562 ]2
15 ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้รางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 ช่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล (ชุุมชนบัว 2) [ 8 ส.ค. 2562 ]1
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ "การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ [ 8 ส.ค. 2562 ]3
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนพ.ศ.2562ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)(เพิ่มเติม) [ 7 ส.ค. 2562 ]1
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]7
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงฉบับที่375/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย๑๖ชุมชนโนนสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]1
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 373/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั๊ม หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]1
21 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 22/2562 อาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีงบประมาณ 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]4
22 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 23/2562 อาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]2
23 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกลงเป็นหนังสือ [ 2 ส.ค. 2562 ]4
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ส.ค. 2562 ]4
25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๖๐/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]3
26 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูงโดยวิธีคัดเลือก [ 31 ก.ค. 2562 ]5
27 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึงถนนพัฒนา๓หน้าการประปาส่วนภูมิภาคโนนสูงชุมชนแสนสุขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ก.ค. 2562 ]2
28 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)จำนวน๑๙รายการโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]3
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง [ 30 ก.ค. 2562 ]3
30 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]2
31 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]3
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๖๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาการเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม [ 30 ก.ค. 2562 ]7
33 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (จำนวน ๖๓ วัน) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ [ 30 ก.ค. 2562 ]3
34 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 ทางเข้าบ้านยายไหว หมั่นกลาง ชุมชนบัว 2 [ 26 ก.ค. 2562 ]6
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ "การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562" จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]5
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 26 ก.ค. 2562 ]6
37 ี่ราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 4 ช่วงหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนโนนหมัน) [ 25 ก.ค. 2562 ]5
38 ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 50 วัน [ 25 ก.ค. 2562 ]7
39 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]9
40 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑รายการของกองคลังโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]4
41 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]11
42 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 ช่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนบัว 2 [ 18 ก.ค. 2562 ]9
43 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]7
44 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 339/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]5
45 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลาง ชุมชนบัว ๒ [ 15 ก.ค. 2562 ]11
46 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย ๑๖ ชุมชนโนนสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e--bidding) [ 15 ก.ค. 2562 ]6
47 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๑/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]8
48 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๐/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]7
49 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]10
50 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์อำนวยการและพิธีสงฆ์ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31