เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1804 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]1
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]1
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]1
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรหัส 420-51-0060และรหัส 420-50-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]2
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]2
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2562 (จำนวน 47 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]2
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]6
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าต่อสัญญาเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโนนสูงระยะเวลา 1 ปี(1 เมษายน 63-31 มีนาคม 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]3
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ แบบอัดท้าย ทะเบียน 89-5778 และทะเบียน 89-5779 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]6
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]7
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำชนิด Networkแบบที่1(28หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]8
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]9
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำชนิด Networkแบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]8
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]9
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]8
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขยายเสียง)จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]15
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องขยายเสียงดิจิตอล)จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]14
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ปากลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้วพร้อมฮอร์น)จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]15
21 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ตู้ลำโพงดับเบิ้ล2ทางขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]14
22 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม 1629 นครราชสีมา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]15
23 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 4534 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]8
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าพร้อมติดตั้งจำนวน8ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]8
25 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]9
26 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรืองจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน๘๔-๖๙๖๖นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]15
27 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]15
28 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน๑ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]17
29 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]15
30 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3) [ 4 มี.ค. 2563 ]16
31 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ-โนนสูง (ช่วงสี่แยกถนนมิตรภาพ-โนนสูงตัดกับถนนศรีธานี ถึงสามแยกถนนเลี่ยงเมือง) ชุมชนตลาดใหม่และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2563 ]10
32 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา 4 ถึงชุมชนแสนสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2563 ]12
33 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่างเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]13
34 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]10
35 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]12
36 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]15
37 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา 4 ถึงชุมชนแสนสุข (ชุมชนแสนสุข) [ 25 ก.พ. 2563 ]12
38 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ-โนนสูง (ช่วงสี่แยกถนนมิตรภาพ-โนนสูงตัดกับถนนศรีธานีถึงสามแยกถนนเลี่ยงเมือง ชุมชนตลาดใหม่ และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 25 ก.พ. 2563 ]13
39 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3) [ 25 ก.พ. 2563 ]11
40 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2563 ]10
41 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์)จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]12
42 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ 3(จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะเดิม ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 24 ก.พ. 2563 ]13
43 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสำราญราษฏร์ซอย1ช่วงแยกถนนสาธารณฯข้างบ้านนายสวงค์ หวังพูนกลาง(ชุมชกระพี้-ตลาดเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]11
44 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสำราญราษฏร์ซอย11ช่วงแยกถนนสาธารณฯข้างบ้านนายสง่าบัวป้อม(ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]10
45 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนายผ่อน(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]11
46 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียนยก6120 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]12
47 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน83-9667นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]12
48 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]11
49 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]13
50 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายผ่อน(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 20 ก.พ. 2563 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37