เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1981 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2563 ]1
2 ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2563 ]0
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]0
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]13
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]6
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]4
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]5
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]4
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ)ของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]5
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑ เครื่องของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]6
16 ปรกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน)จำนวน ๑ เครื่องของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]5
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]5
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน)ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]7
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์หคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลมลของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]5
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมาจำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]5
21 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]8
22 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]6
23 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผลของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]7
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัว [ 10 ก.ย. 2563 ]16
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ [ 10 ก.ย. 2563 ]8
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโครจร ขนาด 18 นิ้ว [ 10 ก.ย. 2563 ]7
27 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ถึงทางเลี่ยงเมือง (ชุมชนศาลตาปู่) [ 10 ก.ย. 2563 ]7
28 สัญญาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหินถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 10 ก.ย. 2563 ]6
29 สัญญาจ้่างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์ ซอย 8 (ชุมชนโนนหมัน) [ 10 ก.ย. 2563 ]7
30 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 (ชุมชนโนนหมันป) [ 10 ก.ย. 2563 ]7
31 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)ของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]8
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(สว่านไขควงไร้สายพร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ)ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]8
33 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น)ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]8
34 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]8
35 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั้มพ์หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๒๐ นครราชสีมาจำนวน ๑๓ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]8
36 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]7
37 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]6
38 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์)ของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]7
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 1 ก.ย. 2563 ]6
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อโกลเด้นโบว์ ขนาดท่อสูบ ภ นิ้ว [ 31 ส.ค. 2563 ]9
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ [ 31 ส.ค. 2563 ]8
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ [ 31 ส.ค. 2563 ]8
43 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต๊คสำหรัรบงานสำนักงาน)จำนวน ๑ เครื่องของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]8
44 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๔ (ชุมชนบ้านเพ่ิม) [ 28 ส.ค. 2563 ]9
45 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ)ของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]5
46 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์)จำนวน ๑ เครื่องของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]8
47 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๑ รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]8
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขุดล้อยางขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ตฉ ๒๐๐ [ 26 ส.ค. 2563 ]6
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง เลขทะเบียน ตฒ ๖๔๔ [ 26 ส.ค. 2563 ]6
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง [ 26 ส.ค. 2563 ]7
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 26 ส.ค. 2563 ]7
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 26 ส.ค. 2563 ]7
53 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม [ 26 ส.ค. 2563 ]7
54 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน๑๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]7
55 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(แบบอัอท้าย)หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]6
56 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และปุ๋ยตามโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]7
57 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน๗ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]7
58 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร.๙๖๐๗ นครราชสีมาของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]8
59 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณษ๒๕๖๓(ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]8
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ [ 17 ส.ค. 2563 ]8
61 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 13 ส.ค. 2563 ]11
62 ประกสศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓(ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2563 ]10
63 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]8
64 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙นครราชสีมาและหมายเลขทะเบียน๘๙-๕๗๗๙นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]10
65 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓จำนวน ๖ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]9
66 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]7
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด 10 นิ้ว [ 10 ส.ค. 2563 ]9
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 10 ส.ค. 2563 ]8
69 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 5 ส.ค. 2563 ]10
70 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓(เดือนเมษายน -มิถุายน ๒๕๖๓) [ 31 ก.ค. 2563 ]10
71 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)จำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]10
72 ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ "การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓" [ 24 ก.ค. 2563 ]18
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 8 (ชุมชนโนนหมัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ค. 2563 ]13
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 (ชุมชนโนนหมัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ค. 2563 ]8
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 [ 17 ก.ค. 2563 ]11
76 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]11
77 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)จำนวน๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]11
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิม ซอย 4 (ชุมชนบ้านเพ่ิม) [ 8 ก.ค. 2563 ]11
79 ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ถึงทางเลี่ยงเมือง (ชุมชนศาลตาปู่) [ 8 ก.ค. 2563 ]16
80 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 (ชุมชนโนนหมัน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มิ.ย. 2563 ]15
81 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 (ชุมชนโนนหมัน) [ 30 มิ.ย. 2563 ]13
82 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 30 มิ.ย. 2563 ]15
83 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 350 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]15
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รวม 92 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]14
85 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ตรงข้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (ชุมชนบัว ๓) [ 23 มิ.ย. 2563 ]14
86 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราญราษฎร์ ซอยแยกถนนสาธารณะ ช่วงบ้านนางเอื้อน จันทร์กลาง (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 23 มิ.ย. 2563 ]14
87 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวม 31 วัน โ [ 23 มิ.ย. 2563 ]8
88 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนบ้านเพิ่ม ช่วงแยกถนนข้างอ่างเก็บน้ำสวนผัก (ชุมชนสวนผัก) [ 23 มิ.ย. 2563 ]17
89 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1(รัฐราษฏร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]17
90 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]14
91 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฏร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]16
92 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1(รัฐราษฏร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]16
93 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-51-0061 , รหัส 420-47-0046 และรหัส 420-57-0086 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]14
94 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณฯถึงทางเลี่ยงเมือง (ชุมชนศาลตาปูู่่ [ 18 มิ.ย. 2563 ]15
95 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ถึงทางเลี่ยงเมือง (ชุมชนศาลตาปู่) [ 18 มิ.ย. 2563 ]12
96 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตรช่วงแยกซอยข้างบ้านยายสงัด อุทัยกลาง (ชุมชนบัว ๓) [ 18 มิ.ย. 2563 ]14
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกแขนปักตราสัญลักษณ์เทศบาล จำนวน 50 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]13
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ค 0529 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]16
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผต 7740 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]15
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20