เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 220/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]0
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 221/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]0
3 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 18 เม.ย. 2562 ]0
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 216/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]0
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 210/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กม.1629 นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2562 ]2
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 197/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]4
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 198/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าดอกไม้พวงมาลัยกรพานดอกไม้ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]4
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 199/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]4
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 200/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่ารถพร้อมเครื่องขยายเสียงรถขบวนแห่นางสงกรานต์ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]5
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 208/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์และรถประดิษฐานพระพุทธรูปของเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]3
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 209/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวทีตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]4
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 212/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน4เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]3
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 214/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน9ป้ายของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]3
14 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) งบประมาณประจำปี 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]4
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 193/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562จำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]4
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 194/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]4
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 195/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล)จำนวน1ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]4
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 201/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]4
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 202/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]4
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 203/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]5
21 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 204/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]4
22 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 205/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]4
23 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 190/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทสบาลตำบลโนนสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]6
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 187/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]6
25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 188/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]6
26 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 189/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน4เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]6
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]6
28 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย6ด้านขวาทาง(ชุมชนโนนหมัน) [ 2 เม.ย. 2562 ]6
29 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 185/2562เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 เม.ย. 2562 ]10
30 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 186/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนเกษตรซอย1ช่วงสุดซอยถึงเขตทางรถไฟชุมชนบัว3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]7
31 ราคากลางจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวทีตกแต่งขบวนแห่และรถประดิษฐานพระพุทธรูปตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]7
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]7
33 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]7
34 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 179/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน10รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]7
35 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตรซอย1ช่วงบ้านนายสำราญชุมชนบัว3 [ 26 มี.ค. 2562 ]7
36 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.แยกถนนรถไฟอุทิศตัดกับถนนเกษตรซอย3ชุมชนบัว3 [ 25 มี.ค. 2562 ]7
37 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 177/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]7
38 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 176/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานระดับมัธยมศึกษา(ร.ร.ท.2)จำนวน8รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2562 ]9
39 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 170/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]10
40 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 171/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานงานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]10
41 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 172/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]9
42 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 173/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]18
43 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 174/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]20
44 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 175/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]9
45 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 167/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]12
46 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 168/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำจำนวน68ฝาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]11
47 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 169/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคสล.ระบายน้ำภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]11
48 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่1/2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]9
49 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าน้ำดื่มตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]13
50 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2562จำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28