เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1620 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๔ แยกเข้าบ้านนายบุญ พ่วงกลาง (ชุมชนโนนสูง) [ 18 ต.ค. 2562 ]0
2 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพิ่มตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพ่ิมถึงถนนแยกสระวัดร้างตัดถนนบ้านเพ่ิม ซอย 6 ชุมชนบ้านเพ่ิม [ 18 ต.ค. 2562 ]0
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 497/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]0
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 498/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]0
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 499/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]0
6 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค สัญญาเลขที่ 4/2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]1
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 492/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดดรัม(สีดำ)สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส417-61-0011จำนวน1รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]3
8 สาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนบ้านเพิ่ม ช่วงแยกถนนสาธารณะข้างบ้านนางสายม่าน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 17 ต.ค. 2562 ]2
9 สัญญาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 16 ต.ค. 2562 ]3
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]1
11 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๐ ข้างวัดโนนหมัน (ชุมชนโนนหมัน) [ 15 ต.ค. 2562 ]2
12 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัญญาเลขที่ 2/2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]1
13 ราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]5
14 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 สัญญาเลขที่ 3/2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]2
15 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 สัญญาเลขที่ 1/2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]5
16 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 สัญญาเลขที่ 2/2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]1
17 ราคากลางจ้างเหมาตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]3
18 ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]1
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 488/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2562 ]4
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 486/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]2
21 ราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 ต.ค. 2562 ]3
22 เผยแพร่สาระสำคัญของบันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2562 ช่วงเปิดภาคเรียน ( 1 ส.ค. 2562- 1 ต.ค. 2562) [ 10 ต.ค. 2562 ]7
23 เผยแพร่สาระสำคัญของบันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย (นม)ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562-31 ต.ค. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]4
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง ป้องกันและงานเทศกิจ [ 9 ต.ค. 2562 ]4
25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2562 ]2
26 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 8 ต.ค. 2562 ]3
27 สัญญาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าบ้านนางฉลิมศรี ไวสูงเนิน (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 4 ต.ค. 2562 ]4
28 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านเพิ่มช่วงแยกถนนสาธารณะข้างบ้านนางสายม่าน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2562 ]6
29 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๔ แยกเข้าบ้านนายบุญ พ่วงกลาง (ชุมชนโนนสูง) [ 3 ต.ค. 2562 ]2
30 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ 1/2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]4
31 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 464/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]4
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 465/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]4
33 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 466/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]5
34 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 467/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]5
35 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 1 ต.ค. 2562 ]5
36 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว ช่วงแยกถนนสาธารณะ(ชุมชนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว) [ 27 ก.ย. 2562 ]8
37 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 463/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดกองวิชาการและแผนงานและบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบของอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]5
38 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 20/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]8
39 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนสูง-โนนไทย ช่วงแยกสาธารณะบ้านนางน้อย บุญมี (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 26 ก.ย. 2562 ]9
40 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 25/2562 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ของกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]6
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]6
42 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 24 ก.ย. 2562 ]6
43 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) [ 24 ก.ย. 2562 ]4
44 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 24 ก.ย. 2562 ]5
45 ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 24 ก.ย. 2562 ]5
46 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง [ 23 ก.ย. 2562 ]6
47 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๔๕๖/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเีรยนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]4
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]4
49 ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้ - ตลาดเก่า) [ 19 ก.ย. 2562 ]7
50 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเขียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ช่่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนบัว ๒) [ 19 ก.ย. 2562 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33