เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1446 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพ [ 24 มิ.ย. 2562 ]2
2 ประากาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 310/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพื่อดำเนินการตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]3
3 ประากาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 311/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]2
4 ประากาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 312/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]2
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๖/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]6
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]8
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๗/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]8
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๘/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]6
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๓/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบตามกำหนดระยะเวลา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๙๖๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]8
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 302/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]5
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึงถนนพัฒนา ๓ หน้าการประปาส่วนภูมิภาคโนนสูง ชุมชนแสนสุขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2562 ]4
12 ราคากลางซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์(แบบอัดท้าย) จำนวน ๒ คัน [ 19 มิ.ย. 2562 ]4
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 401/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2562 ]4
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 296/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]7
15 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 18 มิ.ย. 2562 ]8
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 3 เครื่องของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]7
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]6
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]6
19 สั้ญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย ๑ ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกร ชุมชนบัว ๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]9
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 290/2562 เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2562 ]7
21 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ ๒๘๙/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]13
22 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]14
23 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึงถนนพัฒนา ๓ หน้าการประปาส่วนภูมิภาคโนนสูง-ชุมชนแสนสุข [ 7 มิ.ย. 2562 ]13
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหาษัตริย์ "กิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]16
25 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3 ช่วงแยกเข้าบ่อขยะถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล์กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2562 ]20
26 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 277/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-9667 นครราชสีมา [ 29 พ.ค. 2562 ]16
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกร ชุมชนบัว 2 [ 29 พ.ค. 2562 ]19
28 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาลซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว 2 [ 28 พ.ค. 2562 ]25
29 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 272/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 จากแยกบ้านนายสมจิ เอสันเทียะ ถึงบ้านนางวาสนา แจ่มกลาง ชุมชนบัว 2 [ 28 พ.ค. 2562 ]13
30 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลื่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลาง ชุมชนบัว ๒ [ 27 พ.ค. 2562 ]11
31 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 จากแยกบ้านนายสมจิ เอสันเทียะ ถึงบ้านนางวาสนา แจ่มกลาง ชุมชนบัว 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]15
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล [ 24 พ.ค. 2562 ]17
33 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 1 ช่วงบ้านนายสำราญ ชุมชนบัว 3 [ 23 พ.ค. 2562 ]18
34 สัญญาจ้่างก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนรถไฟอุทิศตัดกับถนนเกษตร ซอย 3 ชุมชนบัว 3 [ 23 พ.ค. 2562 ]20
35 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3 ช่วงแยกเข้าบ่อขยะถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 22 พ.ค. 2562 ]20
36 สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง สัญญาซื้อเลขที่ 20/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]17
37 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 ข่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ [ 17 พ.ค. 2562 ]17
38 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ [ 17 พ.ค. 2562 ]16
39 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา [ 17 พ.ค. 2562 ]15
40 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]14
41 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]13
42 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์หมายเลขทะเบียน ค.๐๕๒๙ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]14
43 สัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]15
44 สัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัญญาเลขที่ 19/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]15
45 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 264/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะ ทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์) ชุมชนโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2562 ]18
46 ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูง [ 15 พ.ค. 2562 ]17
47 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]16
48 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.7068 นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]17
49 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 260/2562 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย2ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกรชุมชนบัว2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 พ.ค. 2562 ]21
50 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่15/2562 และ16/2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29