เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1781 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
901 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 58/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]168
902 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ2บานจำนวน2ตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]168
903 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 56/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]171
904 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 57/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]171
905 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 61/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]167
906 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 60/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]169
907 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 55/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]167
908 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 43/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายหมายเลขทะเบียน 83-9666โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]174
909 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 49/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]168
910 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 47/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]172
911 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา [ 22 ม.ค. 2562 ]173
912 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 54/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]172
913 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 50/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]167
914 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 51/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]168
915 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 52/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]168
916 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]174
917 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 37/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์งานทะเบียนราษฎรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]175
918 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 41/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงหมายเลขทะเบียน ผม 8469โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]172
919 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 42/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]168
920 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 45/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]174
921 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 46/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2562 ]168
922 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]169
923 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 5/2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]168
924 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 7/2562 และสัญญาเลขที่8/2562 [ 16 ม.ค. 2562 ]168
925 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]168
926 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 30/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]168
927 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 31/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]169
928 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 34/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]169
929 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 36/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน87-1412นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]169
930 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 38/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]168
931 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 27/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2562 ]168
932 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 17/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]167
933 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 18/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]169
934 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 19/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]168
935 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 20/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน12รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]169
936 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 21/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]168
937 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 22/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]167
938 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 23/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]169
939 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 24/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]168
940 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 25/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]169
941 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 26/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2562 ]168
942 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 [ 9 ม.ค. 2562 ]168
943 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 12/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2562 ]168
944 ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ [ 8 ม.ค. 2562 ]170
945 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 1/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]169
946 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส417-54-0009โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]168
947 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]169
948 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน23รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]169
949 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 3/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]168
950 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 2/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2562 ]169
951 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ม.ค. 2562 ]168
952 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 907/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)ประจำปีงบประมาณ2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]168
953 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 909/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา)ประจำปีงบประมาณ2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]169
954 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 910/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2561 ]168
955 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 5/2562 และเลขที่ 6/2562 [ 27 ธ.ค. 2561 ]168
956 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 902/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]168
957 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 904/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลน(ริโก้)รหัส417-54-0008โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]169
958 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 905/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2561 ]168
959 ราคากลางโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลประจำปีงบประมาณ2562เพื่อจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 26 ธ.ค. 2561 ]169
960 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 901/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]168
961 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 903/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]169
962 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย7ทั้งสองฝั่ง(ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 25 ธ.ค. 2561 ]168
963 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 890/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]168
964 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 891/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]169
965 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 892/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง งานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]168
966 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 894/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพซอย1จากแยกสาธารณะถึงถนนเลื่ยงเมือง(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2561 ]169
967 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 896/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]168
968 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 897/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]168
969 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 898/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]168
970 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาเลขที่4/2562 [ 21 ธ.ค. 2561 ]167
971 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 21 ธ.ค. 2561 ]171
972 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 21 ธ.ค. 2561 ]170
973 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 21 ธ.ค. 2561 ]168
974 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 884/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]168
975 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 885/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]168
976 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 886/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2561 ]167
977 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 881/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]167
978 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 882/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]170
979 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 879/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2561 ]168
980 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 874/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]170
981 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 875/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]173
982 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 876/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]175
983 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 869/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดรูปดิจิตอลของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]170
984 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 872/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปีพ.ศ.2562จำนวน1,500ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]169
985 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 873/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]167
986 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 853/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]167
987 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 857/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]176
988 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 860/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]167
989 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 861/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน8รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]167
990 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 862/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]168
991 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 863/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]168
992 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 865/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายซุ้มประตูตลาดประชารัฐของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]167
993 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 867/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2561 ]167
994 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 870/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2562ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2561(ตั้งแต่วันที่1มกราคม2562ถึงวันที่31มีนาคม2562)จำนวน61วันโ [ 12 ธ.ค. 2561 ]168
995 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 854/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำรวจจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]167
996 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 855/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐของสวัสดิการสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2561 ]167
997 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าพานพุ่มดอกไม้ฯลฯตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ "การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช25 [ 7 ธ.ค. 2561 ]168
998 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการวัสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์"การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช2561"จำ [ 4 ธ.ค. 2561 ]167
999 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 836/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน13รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]167
1000 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 837/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2561 ]169
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18