เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1781 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1101 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สถานีดับเพลิง [ 24 ก.ย. 2561 ]202
1102 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่647/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพซอย1ถึงถนนโนนนา(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ย. 2561 ]170
1103 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 650/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์Multifunctionชนิเลเซอร์หรือชนิดLEDสีจำนวน1เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2561 ]170
1104 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 654/2561เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ย. 2561 ]170
1105 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 648/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้าเล่มของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2561 ]170
1106 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 641/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]167
1107 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 642/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]168
1108 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 643/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน1เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2561 ]168
1109 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 629/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน กน3031 นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]169
1110 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 632/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]170
1111 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 633/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำรวจของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]168
1112 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 635/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]167
1113 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 636/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]171
1114 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 639/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2561 ]169
1115 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 628/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด6ล้อแบบกระเช้าหมายเลขทะเบียน ขส85-9007กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]168
1116 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 631/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน18รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2561 ]170
1117 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 624/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2561 ]169
1118 ราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วประตูทางเข้าออกและป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 11 ก.ย. 2561 ]169
1119 ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 10 ก.ย. 2561 ]169
1120 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 610/2561เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 7 ก.ย. 2561 ]170
1121 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 615/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส517-55-0010โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]171
1122 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 616/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานขนาดจอไม่น้อยกว่า19นิ้วโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]171
1123 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2561 [ 6 ก.ย. 2561 ]170
1124 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 606/2561เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ก.ย. 2561 ]170
1125 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 607/2561เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ก.ย. 2561 ]170
1126 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 6 ก.ย. 2561 ]179
1127 ราคากลางโครงการก่อสร้างแท่นพระพุทธรูปโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 6 ก.ย. 2561 ]169
1128 ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 6 ก.ย. 2561 ]170
1129 ราคากลางโครงการทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 6 ก.ย. 2561 ]169
1130 ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 6 ก.ย. 2561 ]169
1131 ราคากลางโครงการวางท่อ คสล.ลอดถนนโนนสูง-มิตรภาพ ช่วงแยกเลี่ยงเมือง [ 6 ก.ย. 2561 ]170
1132 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2561 ]169
1133 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลนรหัส417-54-0008โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2561 ]168
1134 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 600/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกประจำปี2561จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]169
1135 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 602/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]168
1136 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่604/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]170
1137 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 596/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย ๑ ถึงถนนโนนนา (ชุมชนดอนแต้ว – โนนนา – โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2561 ]167
1138 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่587/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษา คณะกรรมการชุมชน และทัศนศึกษาดูงานประจำปี2561จำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]168
1139 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 590/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2561 ]166
1140 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 582/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]167
1141 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 583/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]167
1142 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 584/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2561 ]167
1143 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 574/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]165
1144 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 575/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)จำนวน13รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]167
1145 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 577/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ2บานเปิดขนาดไม่น้อยกว่า900x450x1800มิลลิเมตรจำนวน3หลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]167
1146 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 579/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]168
1147 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 580/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]167
1148 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 581/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2561 ]167
1149 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 502/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน7รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]166
1150 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 565/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]166
1151 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 566/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]167
1152 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 572/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน12รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]166
1153 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่573/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2561 ]166
1154 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 562/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]166
1155 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่567/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจำนวน8รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]166
1156 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2561 ]166
1157 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 556/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง งานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]166
1158 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 557/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่าง งานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]166
1159 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 558/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]166
1160 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 559/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า40ที่นั่งพร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลโนนสูงถึงจังหวัดกาญจนบุรีไป-กลับจำนวน2วัน2คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2561 ]167
1161 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่547/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]167
1162 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่548/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]166
1163 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่549/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]167
1164 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 550/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ขนาด12โวลท์120แอมป์จำนวน2ลูกรถยนต์บรรทุกน้ำ6ล้อหมายเลขทะเบียน ผม8341นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]167
1165 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่552/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]167
1166 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 553/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]166
1167 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 555/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถถนนหมายเลขทะเบียน ถ ข 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2561 ]166
1168 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 543/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]163
1169 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 544/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]166
1170 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 546/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2561 ]166
1171 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อน้ำดื่มฯลฯตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561"จำ [ 16 ส.ค. 2561 ]167
1172 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561"จำนวน1รายกา [ 16 ส.ค. 2561 ]166
1173 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 539/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]166
1174 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 541/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2561 ]166
1175 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่522/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]166
1176 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 521/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส416-54-0247กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2561 ]166
1177 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 14 ส.ค. 2561 ]167
1178 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่518/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มและจ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี 2561จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]166
1179 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่524/2561เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561 [ 10 ส.ค. 2561 ]168
1180 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่525/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561จำ [ 10 ส.ค. 2561 ]166
1181 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่526/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายพระชนมพรรษาฯของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]166
1182 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่528/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]166
1183 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่529/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]166
1184 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่530/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]167
1185 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่531/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]166
1186 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่532/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลโนนสูงถึงจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไป-กลับจำนวน3วัน2คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 ]167
1187 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่533/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]167
1188 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่534/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ประจำปี2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษา12สิงหาคม2561โดยวิ [ 10 ส.ค. 2561 ]166
1189 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 483/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทโครงการฯตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]166
1190 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 484/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาโดยวิธ [ 9 ส.ค. 2561 ]166
1191 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 485/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของสมนาคุณในการดูงานตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]166
1192 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 486/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]166
1193 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 517/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั้มพ์หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2561 ]166
1194 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำคสล.ถนนเกษตรซอย6(ชุมชนบัว3) [ 9 ส.ค. 2561 ]167
1195 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]167
1196 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 509/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 84-6966 นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2561 ]167
1197 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 505/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2561 ]166
1198 ราคากลางโครงการวางท่อ คสล.ลอดถนนโนนสูง-มิตรภาพ ช่วงแยกเลี่ยงเมือง [ 3 ส.ค. 2561 ]166
1199 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 481/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1200 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 460/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]167
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18