เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1782 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1201 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 460/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]167
1202 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]168
1203 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 457/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1204 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 457/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1205 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 458/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]168
1206 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 461/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]167
1207 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 462/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]168
1208 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 466/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1209 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 467/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1210 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 468/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]167
1211 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 469/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1212 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 471/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1213 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 471/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1214 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 475/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 87-1412 นม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1215 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 479/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]167
1216 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 488/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]167
1217 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 489/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1218 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 490/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]166
1219 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2561 ]167
1220 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) กองการศึกษา [ 26 ก.ค. 2561 ]167
1221 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) กองการศึกษา [ 26 ก.ค. 2561 ]170
1222 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 466/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1223 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 467/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1224 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 468/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]169
1225 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 469/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1226 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 470/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1227 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 471/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1228 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 472/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียงจำนวน1ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1229 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 474/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]167
1230 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 475/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ)หมายเลขทะเบียน 87-1412นครราชสีมา จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1231 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 476/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1232 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 477/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1233 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 478/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1234 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 479/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]166
1235 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2561 ]167
1236 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 24 ก.ค. 2561 ]168
1237 ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 24 ก.ค. 2561 ]167
1238 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 456/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]167
1239 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 457/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]168
1240 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 458/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]166
1241 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 461/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]167
1242 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 462/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว66พรรษา28กรกฎาคม2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]166
1243 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 488/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน2รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]166
1244 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 489/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]166
1245 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 490/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2561 ]166
1246 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 450/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]166
1247 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 451/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมาจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]166
1248 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 452/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]166
1249 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 453/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]166
1250 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 454/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจำนวน6ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2561 ]166
1251 รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ระบายน้ำภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนสูง [ 18 ก.ค. 2561 ]166
1252 รายงานผลกำหนดราคากลางและค่าขายแบบจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพิ่มถึงบริเวณถนนบ้านเพิ่มซอย6(สระวัดร้าง) [ 18 ก.ค. 2561 ]166
1253 รายงานผลกำหนดราคากลางและค่าขายแบบจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บริเวณหลังประปา(ชุมชนแสนสุข)ถึงบริเวณถนนสำราญราษฎร์(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 18 ก.ค. 2561 ]168
1254 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 438/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]166
1255 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 444/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]166
1256 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 445/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]166
1257 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 446/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]166
1258 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 448/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์กองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2561 ]166
1259 ประกาศเทสบาลตำบลโนนสูง เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 ก.ค. 2561 ]167
1260 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมระบบแอร์ของรถขุดล้อยางHYUNDAIขับเคลื่อน4ล้อหมายเลขทะเบียน ตฉ200รหัส018-56-0001โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]168
1261 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 433/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร9607โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]166
1262 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 439/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]166
1263 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 442/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2561 ]166
1264 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 429/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2561 ]166
1265 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 428/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2561 ]166
1266 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 424/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2561 ]166
1267 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 422/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]167
1268 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 6 ก.ค. 2561 ]170
1269 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์(จากหน้าโรงเรียนเทศบาล2-ช่วงต่อถนนทางหลวงชนบท นม.1025) [ 6 ก.ค. 2561 ]168
1270 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 414/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2561 ]166
1271 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 2 ก.ค. 2561 ]166
1272 ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสาธงโรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 2 ก.ค. 2561 ]166
1273 ราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน(อาคารราชาวดีและอาคาร3)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 2 ก.ค. 2561 ]166
1274 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1/2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]166
1275 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 408/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าและถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]168
1276 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 406/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]167
1277 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่395/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]167
1278 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 392/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและประกันภัยรายบุคคลตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]167
1279 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่390/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนประจำปี2561จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]166
1280 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่386/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงปีงบประมาณ2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]168
1281 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่388/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2561(วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่10ตุลาคม2561)จำนวน68วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]168
1282 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่384/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]166
1283 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าและถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]166
1284 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่371/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]167
1285 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่375/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]166
1286 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่365/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าและถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2561 ]168
1287 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่364/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 ]167
1288 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่370/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 ]166
1289 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่362/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]166
1290 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่361/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]166
1291 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่359/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]166
1292 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่360/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]166
1293 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่352/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]167
1294 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่354/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]166
1295 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่355/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]168
1296 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่350/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]166
1297 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่351/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]166
1298 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างทำของสัญญาเลขที่ 1/2561ลงวันที่30พฤษภาคม2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]166
1299 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่340/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการของกองสวัสดิการสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2561 ]166
1300 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่337/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ6ล้อหมายเลขทะเบียน85-7740นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2561 ]166
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18