เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1781 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1301 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่334/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]166
1302 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 332/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2561 ]166
1303 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 333/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ รหัส510-54-0084โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2561 ]167
1304 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 323/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]168
1305 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 329/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]166
1306 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2561ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]166
1307 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 314/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]168
1308 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 315/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]166
1309 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 318/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ80โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]168
1310 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 319/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLITโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]167
1311 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 320/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ค. 2561 ]166
1312 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 317/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2561 ]166
1313 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่310/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ644นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2561 ]166
1314 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 298/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ)หมายเลขทะเบียน ยก6120 นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]166
1315 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่299/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]166
1316 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 300/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]168
1317 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 301/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]166
1318 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่่303/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน กน3031นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]166
1319 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 305/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]166
1320 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 306/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าและถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2561 ]166
1321 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 295/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]166
1322 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 296/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]166
1323 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 297/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างจำนวน1รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]165
1324 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 17 พ.ค. 2561 ]165
1325 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่292/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2561 ]165
1326 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่293/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขก)จำนวน1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2561 ]166
1327 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 294/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2561 ]164
1328 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 286/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]165
1329 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 287/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]168
1330 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 288/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 87-9667นครราชสีมาจำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]165
1331 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]165
1332 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 276/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]165
1333 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 274/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายมิตซูบิชิหมายเลขทะเบียน นม 86-0613โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]167
1334 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 272/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขม3177 กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]165
1335 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่273/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2561 ]167
1336 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 266/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรหัส420-38-0020,รหัส420-35-0003โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]166
1337 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่265/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2561 ]168
1338 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 264/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]167
1339 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 261/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2561 ]169
1340 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 260/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ80โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2561 ]168
1341 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 259/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน14รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2561 ]166
1342 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 253/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2561 ]167
1343 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 238/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]167
1344 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 242/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]166
1345 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 243/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]166
1346 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 244/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม4534โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2561 ]166
1347 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 240/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการจัดงานวันเทศบาลประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]165
1348 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 241/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการจัดงานวันเทศบาลประจำปี2561จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]166
1349 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 236/2561 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณหลังประปา(ชุมชนแสนสุข)ถึงบริเวณถนนสำราญราษฎร์(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 เม.ย. 2561 ]166
1350 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 237/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]167
1351 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 239/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2561 ]166
1352 ราคากลางซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียน(16พฤษภาคม2561 ถึงวันที่30มิถุนายน2561จำนวน32วัน) [ 25 เม.ย. 2561 ]166
1353 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 25 เม.ย. 2561 ]166
1354 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่231/2561 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]166
1355 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่228/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2561 ]166
1356 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณหลังประปา(ชุมชนแสนสุข)ถึงบริเวณถนนสำราญราษฎร์(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 23 เม.ย. 2561 ]167
1357 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่225/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]166
1358 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่226/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]167
1359 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่227/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2561 ]169
1360 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่224/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2561 ]167
1361 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 18 เม.ย. 2561 ]166
1362 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่215/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]166
1363 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่216/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]165
1364 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่217/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]166
1365 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่218/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]166
1366 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่220/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]168
1367 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่219/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่2-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2561 ]166
1368 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่214/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2561 ]168
1369 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่่205/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขลธ860 ขลธ861และงตจ376นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]166
1370 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่206/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน21รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]166
1371 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่207/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]166
1372 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่209/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]168
1373 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่211/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]166
1374 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่213/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงปีงบประมาณ2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]167
1375 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่212/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2561 ]166
1376 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่192/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]166
1377 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่193/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]167
1378 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่196/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตูทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]167
1379 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่197/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]168
1380 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่198/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]169
1381 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่199/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]166
1382 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่200/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]167
1383 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่201/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2561 ]167
1384 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่191/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2561 ]166
1385 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่187/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]168
1386 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่189/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2561 ]166
1387 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่170/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 30 มี.ค. 2561 ]168
1388 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่171/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]167
1389 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่172/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]167
1390 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่178/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2561 ]166
1391 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่169/2561 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 28 มี.ค. 2561 ]167
1392 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่174/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทจำนวน3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2561 ]166
1393 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 มี.ค. 2561 ]167
1394 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพซอย1ถึงถนนโนนนา(ชุมชนดอนแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ์) [ 27 มี.ค. 2561 ]167
1395 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่161/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]167
1396 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่162/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]168
1397 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่1632/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2561 ]166
1398 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่152/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2561 ]168
1399 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่157/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2561 ]167
1400 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่158/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2561 ]168
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18