เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1782 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1401 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่158/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2561 ]168
1402 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่150/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2561 ]166
1403 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่143/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2561 ]167
1404 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่148/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2561 ]166
1405 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ [ 19 มี.ค. 2561 ]166
1406 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่139/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]168
1407 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่142/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]166
1408 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่144/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]167
1409 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่145/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]166
1410 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่146/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]166
1411 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 4/2561 [ 16 มี.ค. 2561 ]168
1412 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2560 [ 16 มี.ค. 2561 ]167
1413 เผยแพร่สาระสำคัญบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข [ 16 มี.ค. 2561 ]167
1414 เผยแพร่สาระสำคัญบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างทำความสะอาดและดูแลตัดแต่งกิ่งไม้สนามหญ้าบริเวณสวนสาธารณะสระบัว [ 16 มี.ค. 2561 ]167
1415 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่126/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2561 ]166
1416 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่137/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2561 ]166
1417 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่114/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2561 ]166
1418 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่128/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส420-58-0087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2561 ]167
1419 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่129/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2561 ]167
1420 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]166
1421 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่122/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2561 ]166
1422 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่123/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขุดล้อยางฮุนได หมายเลขทะเบียน ตฉ200 รหัส018-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2561 ]166
1423 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่124/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2561 ]166
1424 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่125/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2561 ]167
1425 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่131/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2561 ]167
1426 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่109/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-1412นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2561 ]167
1427 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่116/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2561 ]166
1428 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่118/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2561 ]167
1429 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]167
1430 ราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว [ 28 ก.พ. 2561 ]166
1431 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่107/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก6ล้อแบบกระเช้า หมายเลขทะเบียน ขส 85-9007รหัส012-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]166
1432 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่111/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]166
1433 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่112/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]166
1434 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่113/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]167
1435 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่114/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2561 ]166
1436 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์(จากหน้าโรงเรียนเทศบาล2-ช่วงต่อถนนทางหลวงชนบท นม 1025) [ 28 ก.พ. 2561 ]167
1437 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่106/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2561 ]167
1438 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่108/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561 ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2561 ]166
1439 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่103/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2561 ]166
1440 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่104/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2561 ]167
1441 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพิ่มถึงบริเวณถนนบ้านเพิ่มซอย6(สระวัดร้าง) [ 26 ก.พ. 2561 ]168
1442 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่95/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2561 ]167
1443 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่96/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2561 ]167
1444 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่97/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2561 ]167
1445 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่98/2561 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ก.พ. 2561 ]168
1446 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่92/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน กน 3031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2561 ]168
1447 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่91/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2561 ]168
1448 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่88/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2561 ]166
1449 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่90/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2561 ]167
1450 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่84/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2561 ]166
1451 รายงานผลกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ ซอย1ถึงโนนนา(ชุมชนดอนแต้ว โนนนา โนนสมบูรณ์) [ 14 ก.พ. 2561 ]167
1452 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่82/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]166
1453 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่86/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]167
1454 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่75/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2561 ]168
1455 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่76/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2561 ]166
1456 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่72/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนตะโกงอถึงทางข้ามรถไฟ(ชุมชนบัว 1)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 6 ก.พ. 2561 ]167
1457 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่74/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เป็นจอรับภาพโปรเจ็คเตอร์แบบขาตั้งจำนวน 1 จอภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2561 ]168
1458 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]169
1459 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่69/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2561 ]166
1460 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่70/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2561 ]168
1461 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่71/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2561 ]166
1462 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่67/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]167
1463 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่68/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]166
1464 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่62/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2561 ]168
1465 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่63/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2561 ]166
1466 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่64/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2561 ]167
1467 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่65/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ)หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2561 ]167
1468 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่56/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]167
1469 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่58/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบดถนนหมายเลขทะเบียน ถข 7 รหัส020-40-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]169
1470 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่59/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]166
1471 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่60/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่2จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2561 ]171
1472 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่53/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2561 ]167
1473 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่54/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2561 ]169
1474 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่55/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2561 ]167
1475 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่51/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2561 ]168
1476 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่39/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]165
1477 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่42/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]165
1478 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่43/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน8รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]167
1479 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่45/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน13รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]166
1480 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่46/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงปีงบประมาณ2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]166
1481 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่48/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2561 ]166
1482 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่35/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]167
1483 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่38/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2561 ]167
1484 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่33/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2561 ]167
1485 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่24/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 84-6966 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]167
1486 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่27/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]167
1487 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่28/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]167
1488 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่29/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]169
1489 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่30/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]166
1490 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่31/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2561 ]166
1491 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 22/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2561 ]166
1492 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่23/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2561 ]168
1493 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 12/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]168
1494 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 13/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]166
1495 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 15/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]166
1496 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 16/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]167
1497 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 18/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]166
1498 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 19/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]166
1499 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 20/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]166
1500 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 21/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ตง7068นม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2561 ]166
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18