เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1957 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ก.ย. 2564 ]225
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟั้ลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 29 ก.ย. 2564 ]225
303 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๖ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]223
304 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 28 ก.ย. 2564 ]230
305 ราคาลกางปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ จากแยกถนนสาธารณะ ข้างบ้านนายแทน แจ่มกลางถึงอู่ช่างหมี)ชุมชนบัว ๒ [ 28 ก.ย. 2564 ]220
306 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน.๓๐๓๑ นม.ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]221
307 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นที่แปรงฟันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]228
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนตะโกงอ ช่วงต่อจากโครงการเดิม ถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๑ [ 20 ก.ย. 2564 ]223
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูง [ 20 ก.ย. 2564 ]226
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 20 ก.ย. 2564 ]223
311 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานจำนวน๑ เครื่องของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]222
312 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟจำนวน ๒ เครื่อง)ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]223
313 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑๒ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]222
314 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]223
315 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]221
316 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานจำนวน ๒ ตัว) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]219
317 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน)จำนวน ๕ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]223
318 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]221
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไฟตัวอักษรลอยตัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย [ 2 ก.ย. 2564 ]222
320 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์หมายเลข ทะเบียน ค.๐๕๒๙ นครราชสีมาจำนวน ๑๐ รายการของกองยุทธศาสตร์และแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]222
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98