เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1782 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1501 ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2/2560(41วัน) [ 12 ม.ค. 2561 ]169
1502 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 12 ม.ค. 2561 ]166
1503 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 8/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยกจำนวน1เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2561 ]166
1504 เผยแพร่สาระสำคัญของบันทึกต่อท้ายสัญญา [ 5 ม.ค. 2561 ]166
1505 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 2/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2561 ]167
1506 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 1/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]167
1507 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 327/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]167
1508 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 328/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]167
1509 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 330/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]167
1510 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 332/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]167
1511 ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนตะโกงอถึงทางข้ามรถไฟ(ชุมชนบัว1) [ 3 ม.ค. 2561 ]166
1512 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่319/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]166
1513 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่320/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]166
1514 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่322/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]167
1515 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่321/2560เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 28 ธ.ค. 2560 ]166
1516 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่323/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงเคมี15ปอนด์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]166
1517 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่324/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]166
1518 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่325/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการวันขึ้นปีใหม่พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]166
1519 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2560 ]166
1520 ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 28 ธ.ค. 2560 ]168
1521 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่312/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 83-9667นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2560 ]166
1522 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 311/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอวยพรปีใหม่2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2560 ]167
1523 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 304/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2560 ]167
1524 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 305/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำนักงานจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2560 ]169
1525 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 302/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2560 ]168
1526 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่300/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2560 ]167
1527 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 291/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2560 ]168
1528 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 292/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2560 ]167
1529 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 293/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ประจำเดือนมกราคม2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2560 ]168
1530 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 298/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2561จำนวน2,500ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2560 ]168
1531 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่282/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้ายMITSUBISHIหมายเลขทะเบียน83-9666นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2560 ]169
1532 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่285/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2560 ]167
1533 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่286/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2560 ]168
1534 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่288/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2560 ]167
1535 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 279/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2560 ]170
1536 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 281/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2560 ]167
1537 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 280/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั๊มพ์ หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2560 ]168
1538 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 273/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2560 ]167
1539 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 274/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2560 ]167
1540 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 275/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียนตง7068นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2560 ]166
1541 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 277/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2560 ]166
1542 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 4 ธ.ค. 2560 ]169
1543 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 265/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2560 ]168
1544 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 266/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนกุญแจบานประตูสวิงห้องทำงานสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2560 ]168
1545 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 267/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2560 ]167
1546 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 269/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 [ 4 ธ.ค. 2560 ]166
1547 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 271/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 [ 4 ธ.ค. 2560 ]166
1548 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่263/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2560 ]166
1549 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่260/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2560 ]165
1550 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่248/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]166
1551 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่249/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]167
1552 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่251/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]166
1553 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่253/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]167
1554 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่254/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]166
1555 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่256/2560เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2560 ]166
1556 ราคากลางโครงการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร(ขาว-ดำและสี) [ 28 พ.ย. 2560 ]165
1557 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 239/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]166
1558 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 240/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]166
1559 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 241/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]166
1560 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 242/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]166
1561 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 243/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]166
1562 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 244/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการขออนุมัติซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.7068นครราชสีมาโดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2560 ]167
1563 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 245/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]166
1564 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 246/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]166
1565 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 247/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2560 ]166
1566 ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 พ.ย. 2560 ]166
1567 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่236/2560เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 พ.ย. 2560 ]166
1568 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่235/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2560 ]167
1569 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 226/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์หมายเลขทะเบียน ค0529นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]166
1570 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 227/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]166
1571 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 228/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน7รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]167
1572 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 229/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์รหัส416-59-0510และรหัส416-46-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]166
1573 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 232/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2560 ]166
1574 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 225/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2560 ]166
1575 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้ออาหารเสริม (นม) [ 10 พ.ย. 2560 ]167
1576 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]168
1577 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 216/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงจำนวน 650 คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงจำนวน94 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2560 ]167
1578 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 220/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโตรงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2560 ]168
1579 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 213/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดทำเวทีตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2560 ]168
1580 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 214/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดทำเวทีและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2560โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2560 ]167
1581 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงฉบับที่209/2560เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]168
1582 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 207/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์การจัดตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อแสดงความอาลัยถวายความภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสม [ 25 ต.ค. 2560 ]168
1583 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 208/2560 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]168
1584 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จำนวน 4 โครงการ [ 20 ต.ค. 2560 ]167
1585 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่206/2560เรื่องประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบอื่นๆ [ 19 ต.ค. 2560 ]167
1586 ประกาศเทศบาลตำบบลโนนสูง ฉบับที่ 203/2560เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]166
1587 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จำนวน 3 โครงการ [ 18 ต.ค. 2560 ]166
1588 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 199/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2560 ]168
1589 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 201/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2560 ]167
1590 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 6 ต.ค. 2560 ]166
1591 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]168
1592 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 187/2560 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]167
1593 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 174/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายโดยเต้นแอโรบิคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]169
1594 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 175/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]166
1595 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 176/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2560 ]169
1596 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 166/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองวิชาการและแผนงานและบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบของอาคารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2560 ]166
1597 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 167/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2560 ]167
1598 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 168/2560 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2560 ]166
1599 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 173/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ สนามหญ้าบริเวณสวนสาธารณะสระบัวชุมชนบัว2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2560 ]167
1600 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 161/2560 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2560 ]167
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18