เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด(มอก)จำนวน๔ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]289
322 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า๓ ฟุต)จำนวน ๑ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]284
323 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า๕ ฟุต)จำนวน ๑ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]250
324 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า๔ ฟุต)จำนวน๔ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]245
325 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]251
326 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๑ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]249
327 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]281
328 รายงานแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 20 ส.ค. 2564 ]247
329 รายงานแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ จากแยกถนนสาธารณะ (ข้างบ้านนายแทน แจ่มกลาง ถึงอู่ช่างหมี) ชุมชนบัว ๒ [ 20 ส.ค. 2564 ]258
330 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ [ 20 ส.ค. 2564 ]247
331 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]257
332 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]258
333 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน๑๐ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]248
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ [ 16 ส.ค. 2564 ]249
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ [ 16 ส.ค. 2564 ]294
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ [ 16 ส.ค. 2564 ]250
337 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ [ 13 ส.ค. 2564 ]249
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษตริย์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 11 ส.ค. 2564 ]248
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ISUZU ทะเบียน กค ๗๒๘๐ นครราชสีมา [ 9 ส.ค. 2564 ]248
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฆ 644 [ 4 ส.ค. 2564 ]256
341 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)จำนวน ๑๓ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]240
342 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]280
343 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]253
344 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ยก.๖๑๒๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]293
345 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่องของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]251
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง [ 22 ก.ค. 2564 ]259
347 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อตามบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิท-๑๙)จำนวน ๔๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]247
348 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]247
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. [ 20 ก.ค. 2564 ]246
350 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๙ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]251
351 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๕ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]247
352 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด(เข็ม ไซริงค์ บัตร เหรียญ) จำนวน ๑,๗๐๔ ชุดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]280
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 12 ก.ค. 2564 ]251
354 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อตามบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๔(โควิท-๑๙) จำนวน ๔๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]250
355 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้่อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]249
356 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]247
357 สัญญาจ้างดครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย 5 ถึงถนนทางหลวงชนบท (โนนสูง-โนนไทย) ชุมชนบ้านเพ่ิม [ 29 มิ.ย. 2564 ]249
358 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดภาคเรียน ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๘๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 มิ.ย. 2564 ]248
359 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวม ๒๘ วัน โดยว [ 28 มิ.ย. 2564 ]246
360 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]246
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57