เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1782 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1601 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 165/2560 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 ก.ย. 2560 ]166
1602 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 155/2560 เรื่องการเปิดเผยราคากลางการสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ [ 21 ก.ย. 2560 ]166
1603 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]166
1604 ราคากลางโครงการอาหารกลางวัน [ 22 ส.ค. 2560 ]170
1605 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่130/2560เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ส.ค. 2560 ]166
1606 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่131/2560เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ส.ค. 2560 ]166
1607 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน [ 9 ส.ค. 2560 ]166
1608 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่122/2560เรื่องประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน [ 9 ส.ค. 2560 ]167
1609 ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2560ช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1/2560(68วัน) [ 27 มิ.ย. 2560 ]167
1610 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560 [ 6 มิ.ย. 2560 ]169
1611 ราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศพร้อมคนขับจากเทศบาลตำบลโนนสูงถึงอำเภอเมืองและอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไป-กลับจำนวน2วันจำนวน3คัน [ 26 พ.ค. 2560 ]171
1612 ราคากลางการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง [ 19 พ.ค. 2560 ]168
1613 ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 [ 5 พ.ค. 2560 ]166
1614 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]167
1615 ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่มซอย1(ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 2 พ.ค. 2560 ]166
1616 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]166
1617 ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ [ 27 ก.พ. 2560 ]167
1618 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]166
1619 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่17/2560เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่ถนนโนนสมบูรณ์ถึงบริเวณถนนโนนสูง-มิตรภาพชุมชนโนนนาโนนสมบูรณ์ดอนแต้วด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ม.ค. 2560 ]166
1620 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่16/2560เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม (บริเวณสวนสาธารณะชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 25 ม.ค. 2560 ]168
1621 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่222/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชนตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 [ 29 ธ.ค. 2559 ]166
1622 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่209/2559เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามลำเชียงไกรถนนสำราญราษฎร์(ตลาดเก่า)ถึงบริเวณข้างทางรถไฟไปอำเภอโนนไทยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 9 ธ.ค. 2559 ]166
1623 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่207/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย2(ชุมชนศาลตาปู่) [ 8 ธ.ค. 2559 ]166
1624 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่204/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่ถนนดอนแต้ว ถึงบริเวณถนนประชาอุทิศ2ชุมชนโนนา โนนสมบูรณ์ ดอนแต้ว [ 6 ธ.ค. 2559 ]166
1625 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่202/2559เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชนตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 ธ.ค. 2559 ]167
1626 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่187/2559เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 พ.ย. 2559 ]166
1627 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่188/2559เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 พ.ย. 2559 ]166
1628 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่186/2559เรื่องประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,000-3,000ซีซีเครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน4ล้อจำนวน1คัน [ 15 พ.ย. 2559 ]166
1629 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่181/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 [ 4 พ.ย. 2559 ]166
1630 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]167
1631 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่148/2559เรื่องประกาศราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 23 ก.ย. 2559 ]168
1632 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]166
1633 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงฉบับที่109/2559เรื่องประกาศราคากลางโครงการขุดลอกบ่อสวนสาธารณะสระโนนนา [ 5 ส.ค. 2559 ]166
1634 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์์สงเคราะห์) [ 27 มิ.ย. 2559 ]168
1635 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 92/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านเลขที่69(นายเพ็ง บ้านเลขที่16/4ข้างบ้านนายเฉลิม งิมสันเทียะ)ชุมชนสวนผัก [ 20 มิ.ย. 2559 ]167
1636 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 89/2559 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศรีธานี ตั้งแต่สี่แยกศูนย์บริการสาธารณสุขถึงบริเวณรอบหอนาฬิกา [ 16 มิ.ย. 2559 ]167
1637 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 87/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย4 [ 14 มิ.ย. 2559 ]167
1638 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 81/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเท้าและคันหิน ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 10 มิ.ย. 2559 ]168
1639 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 83/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย2 [ 10 มิ.ย. 2559 ]166
1640 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 76/2559 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย4แยกสาธารณะชุมชนบัว2แยกสาธารณะถนนสำราญราษฎร์(หลังโรงเรียนเทศบาล2)ถึงแยกสาธารณะ(หน้าโรงโค๊ก) [ 6 มิ.ย. 2559 ]168
1641 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 68/2559 เรื่องประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2 [ 26 พ.ค. 2559 ]168
1642 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]169
1643 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องของอาคารกองวิชาการและแผนงาน [ 2 พ.ค. 2559 ]168
1644 ราคากลางงานจ้างเหมาถมดินบริเวณหน้าอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 2 พ.ค. 2559 ]169
1645 ราคากลางงานจ้างเหมาทาสีอาคารเรียนหลังที่2(อาคาร สน.ศท.4/12) [ 29 เม.ย. 2559 ]169
1646 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพิ่ม ซอย4 แยกสาธารณะข้างบ้านนายเปี๊ยก [ 25 เม.ย. 2559 ]165
1647 ราคากลางงานจ้างเหมาทาสีอาคารเรียนหลังที่3(อาคาร สน.ศท.4/12) [ 25 เม.ย. 2559 ]168
1648 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่43/2559เรื่องประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน [ 25 เม.ย. 2559 ]172
1649 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่41/2559เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 1 เม.ย. 2559 ]167
1650 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ถนนบ้านเพิ่มซอย2แยกสาธารณะ(ข้างบ้านนางคะนึง) [ 31 มี.ค. 2559 ]166
1651 ราคากลางงานจ้างเหมาทาสีอาคารโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 25 มี.ค. 2559 ]167
1652 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 14 มี.ค. 2559 ]167
1653 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลโนนสูง [ 14 มี.ค. 2559 ]165
1654 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนรถไฟอุทิศชุมชนสวนผักใต้จากบ้านเลขที่63/2ถึงบ้านเลขที่63/7(ต่อจากโครงการเดิม) [ 14 มี.ค. 2559 ]168
1655 ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างไหล่ทาง คสล.ถนนประชาอุทิศ3 ชุมชนโนนแต้ว,โนนนา,โนนสมบูรณ์จากแยกสาธารณะข้างบ้านเลขที่2(บ้านนายบุญชู) [ 2 มี.ค. 2559 ]165
1656 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 8 ก.พ. 2559 ]168
1657 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 [ 13 ม.ค. 2559 ]168
1658 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่229/2558 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชน ตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 9 ธ.ค. 2558 ]167
1659 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 225/2558 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการงานเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]167
1660 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 212/2558 เรื่องประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน18เครื่อง [ 10 พ.ย. 2558 ]168
1661 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 204/2558 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการงานการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 30 ต.ค. 2558 ]174
1662 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 203/2558 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการงานการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 29 ต.ค. 2558 ]170
1663 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]167
1664 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 175/2558 เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาจำนวน74รายการ [ 23 ก.ย. 2558 ]167
1665 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 167/2558 เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนประเภทออลอินวันอินเตอร์แอคทีฟ ทีวี [ 9 ก.ย. 2558 ]167
1666 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]167
1667 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 159/2558 เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 74 รายการ [ 31 ส.ค. 2558 ]168
1668 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 143/2558 เรื่องยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแผ่(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง)ด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่2 [ 29 ก.ค. 2558 ]171
1669 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 144/2558 เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม(รหัส สน.ศท.ส.10)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ครั้งที่3 [ 29 ก.ค. 2558 ]167
1670 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 142/2558 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 23 ก.ค. 2558 ]168
1671 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 138/2558 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ [ 16 ก.ค. 2558 ]167
1672 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 139/2558 เรื่องประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ประจำปีการศึกษา2558จำนวนไม่น้อยกว่า178รายการ [ 16 ก.ค. 2558 ]185
1673 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่133/2558 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ [ 14 ก.ค. 2558 ]167
1674 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 134/2558 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [ 14 ก.ค. 2558 ]168
1675 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 132/2558 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา [ 13 ก.ค. 2558 ]167
1676 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่127/2558เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม(รหัส สน.ศท.ส.10)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ครั้งที่3 [ 8 ก.ค. 2558 ]167
1677 ประกาสเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่126/2558 เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพิ่มเติม [ 7 ก.ค. 2558 ]167
1678 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 [ 2 ก.ค. 2558 ]167
1679 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 119/2558 เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 [ 1 ก.ค. 2558 ]169
1680 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 111/2558 เรื่องประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ [ 25 มิ.ย. 2558 ]169
1681 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]169
1682 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 98/2558 เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1,2,3ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1/2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]169
1683 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 98/2558 เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1,2,3ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1/2558 [ 27 พ.ค. 2558 ]168
1684 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 97/2558 เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 พ.ค. 2558 ]168
1685 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 91/2558 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน7รายการ [ 20 พ.ค. 2558 ]168
1686 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 92/2558 เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม(รหัส สน.ศท.ส.10)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ครั้งที่2 [ 20 พ.ค. 2558 ]171
1687 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 72/2558 เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบฐานแผ่(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)โรงเรียนเทศบาล 2(รัฐราษฎร์บำรุง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 เม.ย. 2558 ]168
1688 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 73/2558 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม(รหัส สน.ศท.ส.10)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุุง)ครั้งที่2 [ 30 เม.ย. 2558 ]167
1689 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 57/2558 เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 เม.ย. 2558 ]168
1690 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่54/2558เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการงานการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กในสังกัด ทต.โนนสูงประจำปีงบประมาณ2558 [ 7 เม.ย. 2558 ]168
1691 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 17 มี.ค. 2558 ]169
1692 ราคากลาง โครงการ "ซื้อผ้าห่มกันหนาว" [ 26 ม.ค. 2558 ]169
1693 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่11/2558 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ทั้งสองข้าง ถนนสำราญราษฎร์ ซอย1ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ม.ค. 2558 ]177
1694 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่3/2558 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเทลาน คสล.สวนสาธารณะบ้านเพิ่ม [ 7 ม.ค. 2558 ]168
1695 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่203 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล (ช่วงหน้าโรงเรียนเทศบาล1 ถึงทางแยกถนนโนนนา) [ 3 ธ.ค. 2557 ]170
1696 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่201/2557 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กบริเวณสวนสาธารณะบ้านเพิ่ม [ 27 พ.ย. 2557 ]169
1697 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่189/2557 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเกษตรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 พ.ย. 2557 ]169
1698 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 186/2557 เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ย. 2557 ]169
1699 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 174/2557 เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเทลาน คสล.สวนสาธารณะบ้านเพิ่ม [ 14 ต.ค. 2557 ]169
1700 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่171/2557เรื่องประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]168
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18