เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1782 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1701 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่172/2557เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล(ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]168
1702 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 165/2557เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]168
1703 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 168/2557เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ต.ค. 2557 ]169
1704 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 134/2557 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง)ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนไม่น้อยกว่า 149 รายการ [ 11 ก.ย. 2557 ]171
1705 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 131/2557 เรื่อง ประมูลซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง(ฟิสเนส)จำนวนไม่น้อยกว่า 15 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 8 ก.ย. 2557 ]168
1706 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 126/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนแสนสุข จากบ้านนางวงศ์ เรืองอยู่ - บ้าน จสอ.สิทธิชัย [ 3 ก.ย. 2557 ]170
1707 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 129/2557 เรื่อง คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ก.ย. 2557 ]170
1708 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 118/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 1 แยกสาธารณะฯ ข้างบ้านเลขที่ 6 (ชุมนกระพี้) [ 25 ส.ค. 2557 ]169
1709 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 107/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ซอย2 (แยกสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สมศักดิ์) [ 18 ก.ค. 2557 ]171
1710 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนโนนนา-โนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว [ 17 ก.ค. 2557 ]170
1711 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 102/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนสำราญราษฎร์แยกสาธารณะฯข้างบ้านเลขที่312(ข้างบ้านนายชุ่ม)ชุมชนบัว2 [ 8 ก.ค. 2557 ]170
1712 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 81/2557 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนบายพาส (แยกสาธารณะข้างรั้วสนามกีฬาโรงเรียนโนนสูงศรีธานี) [ 20 พ.ค. 2557 ]173
1713 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง ประมูลซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2 [ 15 พ.ค. 2557 ]173
1714 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 69/2557 เรื่อง ขายทอดตลาด [ 2 พ.ค. 2557 ]172
1715 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 67/2557 เรื่อง ประมูลซื้อที่ดินเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 เม.ย. 2557 ]170
1716 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 68/2557 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ซอย1ชุมชนโนนนา ตำบลโนนสูง [ 18 เม.ย. 2557 ]174
1717 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 65/2557 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) [ 10 เม.ย. 2557 ]171
1718 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 53/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี2556 ครั้งที่ 2 [ 27 มี.ค. 2557 ]169
1719 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 52/2557 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อที่ดินสร้างลานชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง ครั้งที่ 2 [ 26 มี.ค. 2557 ]170
1720 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 48/2557 เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมคนขับ จำนวน 4 คัน [ 24 มี.ค. 2557 ]170
1721 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 47/2557 เรื่องประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย3(ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโนนหมัน ตำบลโนนสูง เพิ่มเติม [ 21 มี.ค. 2557 ]174
1722 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 42/2557 เรื่องประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) [ 18 มี.ค. 2557 ]169
1723 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 43/2557 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย3(ต่อจากโครงการเดิม)บ้านโนนหมัน ตำบลโนนสูง [ 18 มี.ค. 2557 ]171
1724 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 35/2557 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน7คัน เพิ่มเติม [ 12 มี.ค. 2557 ]170
1725 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 34/2557 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย6 ถึงลำเชียงไกร บ้านโนนหมัน ตำบลโนนสูง [ 11 มี.ค. 2557 ]171
1726 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 25/2557 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน7คัน เพิ่มเติม [ 4 มี.ค. 2557 ]171
1727 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 24/2557 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน7คัน [ 3 มี.ค. 2557 ]171
1728 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 23/2557 เรื่องประกาศสอบราคาซื้อของเล่นเด็กเล็ก จำนวน 3 ชุด เพิ่มเติม [ 27 ก.พ. 2557 ]170
1729 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่20/2557 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อของเล่นเด็กเล็ก จำนวน 3 ชุด [ 20 ก.พ. 2557 ]172
1730 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 19/2557 เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อที่ดินสร้างลานชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง [ 17 ก.พ. 2557 ]169
1731 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 6 ถึงลำเชียงไกร บ้านโนนหมัน ตำบลโนนสูง [ 12 ก.พ. 2557 ]195
1732 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 12/2557 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 7 ก.พ. 2557 ]170
1733 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 12/2557 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 7 ก.พ. 2557 ]170
1734 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 214/2556 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย2 แยกสาธารณะข้างบ้านเลขที่ 66(บ้านนายบุญชู) [ 16 ธ.ค. 2556 ]171
1735 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 215/2556 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน [ 16 ธ.ค. 2556 ]168
1736 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรสนามเด็กเล่น [ 11 ธ.ค. 2556 ]171
1737 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 185/2556 เรื่องประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง(ฟิสเนส)จำนวนไม่น้อยกว่า34 รายการ จำนวน 2 ชุด [ 8 พ.ย. 2556 ]170
1738 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนหนองหญ้าขาว ชุมชนแสนสุข (ต่อจากโครงการเดิม) [ 4 พ.ย. 2556 ]171
1739 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 176/2556 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6 (ข้างบ้านเลขที่28/2)ชุมชนบ้านเพิ่ม [ 22 ต.ค. 2556 ]170
1740 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบ้านเพิ่ม ซอย 3 (ข้างบ้านเลขที่ 69) ชุมชนบ้านเพิ่ม [ 8 ต.ค. 2556 ]170
1741 ราคากลางการจัดซื้อถุงยังชีพ [ 4 ต.ค. 2556 ]168
1742 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 139/2556 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนสูง-บ้านคอนน้อย(ข้างบ้านเลขที่120/4)ชุมชนบ้านเพิ่ม [ 17 ก.ย. 2556 ]170
1743 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 136/2556 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.ท.1 [ 6 ก.ย. 2556 ]168
1744 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่133/2556 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านเพิ่ม(ข้างบ้านเลขที่20)ชุมชนบ้านเพิ่ม [ 3 ก.ย. 2556 ]169
1745 สอบราคาจ้างเหมาถนนหินคลุก ถนนตะโกงอ (ถนน คสล. ถึงสุดเขตเทศบาล) ชุมชนบัว 1 [ 31 ก.ค. 2556 ]169
1746 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่116/2556 เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนเดิมและก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.ท.3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ก.ค. 2556 ]168
1747 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่113/2556 เรื่อง ขายทอดตลาด [ 18 ก.ค. 2556 ]170
1748 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่133/2556 เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบท่อระบายน้ำและระบบไฟฟ้าเทศบาลตำบลโนนสูง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ค. 2556 ]168
1749 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 93/2556 เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข [ 20 มิ.ย. 2556 ]170
1750 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 90/2556 เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษางบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจำปี2556 [ 19 มิ.ย. 2556 ]169
1751 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 91/2556 เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น1 ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่งพร้อมคนขับจำนวน 7 คัน [ 19 มิ.ย. 2556 ]168
1752 ประกาศเทสบาลตำบลโนนสุง ฉบับที่ 88/2556 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.ถนนสำราญราษฎร์(ซอย14ถึงสระหนองใหญ่)ทั้ง2ข้าง [ 17 มิ.ย. 2556 ]169
1753 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 69/2556 เรื่อง ขายทอดตลาด [ 1 พ.ค. 2556 ]167
1754 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 56/2556 เรื่อง ประมูลซื้อรถขุดล้อยางขับเคลื่อน4ล้อชนิดหมุนได้รอบตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) [ 10 เม.ย. 2556 ]169
1755 ประกาศเทศบาลโนนสูง เรื่องการขายทอดตลาด [ 28 มี.ค. 2556 ]169
1756 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 49/2556 เรื่อง การเ [ 27 มี.ค. 2556 ]169
1757 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสุง ฉบับที่ 44/2556 เรื่อง ประม [ 14 มี.ค. 2556 ]169
1758 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 39/2556 เรื่อง ประม [ 5 มี.ค. 2556 ]169
1759 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 36/2556 เรื่อง ประก [ 4 มี.ค. 2556 ]168
1760 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 37/2556 เรื่อง ประก [ 4 มี.ค. 2556 ]169
1761 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 32/2556 เรื่อง ประก [ 1 มี.ค. 2556 ]167
1762 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 33/2556 เรื่อง ประม [ 1 มี.ค. 2556 ]171
1763 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 34/2556 เรื่อง คัดเ [ 1 มี.ค. 2556 ]169
1764 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 35/2556 เรื่อง คัดเ [ 1 มี.ค. 2556 ]169
1765 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสุง ฉบับที่ 30/2556 เรื่อง คัดเ [ 1 มี.ค. 2556 ]169
1766 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 31/2556 เรื่อง ขายท [ 28 ก.พ. 2556 ]169
1767 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 29/2556 เรื่อง สอบร [ 22 ก.พ. 2556 ]169
1768 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 27/2556 เรื่อง ประม [ 20 ก.พ. 2556 ]169
1769 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 28/2556 เรื่องคัดเล [ 20 ก.พ. 2556 ]168
1770 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 23/2556 เรื่อง สอบร [ 15 ก.พ. 2556 ]167
1771 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 22/2556 เรื่อง สอบร [ 11 ก.พ. 2556 ]169
1772 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่17/2556 เรื่องสอบราค [ 1 ก.พ. 2556 ]169
1773 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 14/2556 [ 29 ม.ค. 2556 ]169
1774 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม [ 25 ม.ค. 2556 ]169
1775 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่6/2556 [ 23 ม.ค. 2556 ]169
1776 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 125/2555 [ 29 พ.ย. 2555 ]169
1777 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 122/2555 [ 20 พ.ย. 2555 ]169
1778 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 102/2555 [ 15 ต.ค. 2555 ]169
1779 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 84/2555 [ 14 ก.ย. 2555 ]170
1780 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 75/2555 [ 31 ส.ค. 2555 ]170
1781 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 70/2555 [ 15 ส.ค. 2555 ]169
1782 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 63/2555 [ 27 ก.ค. 2555 ]168
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18