เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๖-๐๖๑๓ [ 28 ม.ค. 2564 ]224
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ผต ๗๗๔๐ [ 28 ม.ค. 2564 ]228
363 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน ๔ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]225
364 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) [ 28 ม.ค. 2564 ]255
365 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]224
366 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดร้ายแรงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 25 ม.ค. 2564 ]223
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 19 ม.ค. 2564 ]234
368 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(แอลกฮอล์ (Alcohol ) ๗๐% (ขนาด ๕ ลิตร) จำนวน ๒๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]223
369 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]226
370 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสามัญประจำบ้านจำนวน ๑๓๕ ชุดตามโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เทศบาสตำบลโนนสูงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]223
371 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ All In One)จำนวน ๓ เครื่องของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]231
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ [ 13 ม.ค. 2564 ]225
373 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน กน.๓๐๓๑ นครราชสีมา จำนวน ๑๗ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]226
374 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสติกเกอร์ซีทรูเพื่อติดกระจกอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]230
375 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]226
376 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์าจำนวน ๔ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]228
377 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๙ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]225
378 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๖ รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]227
379 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]230
380 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๒๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]229
381 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 29 ธ.ค. 2563 ]224
382 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]229
383 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๓ รายการของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]228
384 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย ๑ ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 24 ธ.ค. 2563 ]227
385 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์)ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]223
386 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพ โปรเจคเตอร์)ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]224
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]223
388 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑๑ รายการกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]223
389 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]224
390 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔จำนวน ๑,๕๐๐ ชุดของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]223
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 18 ธ.ค. 2563 ]235
392 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]258
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบดล้อยาง ทะเบียน ถจ 7 [ 16 ธ.ค. 2563 ]224
394 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๓จำนวน ๙ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]229
395 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๓จำนวน ๑๑ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]260
396 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]226
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว) [ 8 ธ.ค. 2563 ]228
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหาร [ 8 ธ.ค. 2563 ]224
399 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ [ 8 ธ.ค. 2563 ]227
400 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน๑รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]225
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55