เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียนเทศบาล ๑จำนวน๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]229
382 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๗ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]232
383 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]257
384 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๙ รายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]224
385 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจเ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]226
386 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ธ.ค. 2563 ]228
387 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]226
388 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ช่างเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๘๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]225
389 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสติกเกอร์ซีทรูเพื่อติดกระจกอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]255
390 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]228
391 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมค์ลอยแบบไมค์มือถือคู่จำนวน ๑ ชุด ของกองวิชาการและแผนงาน [ 27 พ.ย. 2563 ]234
392 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อเครื่องขยายเสียงพร้อมส่วนประกอบจำนวน ๒ ชุดของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]234
393 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลำโพง ซัฟวูฟเฟอร์พร้อมดอกลำโพงจำนวน ๔ ชุดของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]249
394 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมาจำนวน ๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]228
395 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสลงถนนสำราญราษฎร์ ซอย 1 ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 18 พ.ย. 2563 ]225
396 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]229
397 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของกองสาธารณสุขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]251
398 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(แบบอัดท้าย)หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]223
399 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]230
400 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถุมศึกษาและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๑๗ วัน โดยวิ [ 16 พ.ย. 2563 ]227
401 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]232
402 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]230
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ [ 10 พ.ย. 2563 ]227
404 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียูของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]233
405 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]225
406 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]223
407 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]224
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]259
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง [ 3 พ.ย. 2563 ]226
410 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) [ 30 ต.ค. 2563 ]229
411 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]225
412 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]228
413 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]227
414 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]240
415 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 ต.ค. 2563 ]222
416 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]230
417 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]226
418 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]227
419 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2563 ]225
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ [ 22 ต.ค. 2563 ]223
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55