เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายอรรถชัย เทียบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ปี2566(นส.อรอุมา เชยด่านกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ปี2566(นายวิสิทธิ์ ศรีนาค)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]18
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายธีรพันธ์ ลายกลาง))โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]17
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายสายันต์ โรงวิเชียรกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายครรชิต โตน้อย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ(นายมงคล วิลัยล้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]17
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2566(นส.ธนารัตน์ ศรีกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี2566(นางอาภรณ์ อินธุโสภณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์โรงยิมปี2566(นายภา หนากลาง))โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผู้อายุปี2566(นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี2566(นางกิ่งแก้ว นิจจอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปี2566(นางอาภรณ์อินธุโสภณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]17
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดบ่อบำบัดปี2566(นายวีระ เพชรไพทูรย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2566(นางบุญปลูก พานสุุวรรณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]17
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมดสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปี2566 (นสกิ่งกาญจน์อินมะดัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและโุแลภูมิทัศน์สวนโนนนา(โรงยิม)ป2566(นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 30 ก.ย. 2565 ]15
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นส.กาหลง ยิ่งจอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นส.พร มาลัย)ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงกาโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นายสมบูรณ์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109