เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1781 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ ๘๐ นครราชสีมา [ 29 ม.ค. 2564 ]166
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๔๐ นครราชสีมา [ 29 ม.ค. 2564 ]166
303 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]165
304 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 28 ม.ค. 2564 ]166
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๖-๐๖๑๓ [ 28 ม.ค. 2564 ]166
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ผต ๗๗๔๐ [ 28 ม.ค. 2564 ]166
307 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน ๔ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]166
308 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) [ 28 ม.ค. 2564 ]166
309 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]166
310 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดร้ายแรงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 25 ม.ค. 2564 ]166
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 19 ม.ค. 2564 ]168
312 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(แอลกฮอล์ (Alcohol ) ๗๐% (ขนาด ๕ ลิตร) จำนวน ๒๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]166
313 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]167
314 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสามัญประจำบ้านจำนวน ๑๓๕ ชุดตามโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เทศบาสตำบลโนนสูงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]166
315 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ All In One)จำนวน ๓ เครื่องของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]165
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ [ 13 ม.ค. 2564 ]167
317 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพหมายเลขทะเบียน กน.๓๐๓๑ นครราชสีมา จำนวน ๑๗ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]169
318 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสติกเกอร์ซีทรูเพื่อติดกระจกอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]166
319 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]167
320 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์าจำนวน ๔ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]166
321 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๙ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]166
322 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๖ รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]166
323 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]166
324 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๒๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]166
325 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 29 ธ.ค. 2563 ]165
326 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]166
327 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๓ รายการของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]166
328 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย ๑ ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 24 ธ.ค. 2563 ]166
329 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์)ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]166
330 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพ โปรเจคเตอร์)ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]166
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]166
332 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑๑ รายการกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]166
333 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]166
334 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔จำนวน ๑,๕๐๐ ชุดของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]167
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 18 ธ.ค. 2563 ]167
336 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]167
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบดล้อยาง ทะเบียน ถจ 7 [ 16 ธ.ค. 2563 ]166
338 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๓จำนวน ๙ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]166
339 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๓จำนวน ๑๑ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]166
340 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]167
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว) [ 8 ธ.ค. 2563 ]169
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานผู้บริหาร [ 8 ธ.ค. 2563 ]168
343 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ [ 8 ธ.ค. 2563 ]166
344 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน๑รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]166
345 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของโรงเรียนเทศบาล ๑จำนวน๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2563 ]165
346 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๗ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]165
347 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]165
348 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๙ รายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]165
349 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจเ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]165
350 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ธ.ค. 2563 ]165
351 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 2 ธ.ค. 2563 ]165
352 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ช่างเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๘๘ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]165
353 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสติกเกอร์ซีทรูเพื่อติดกระจกอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]165
354 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]166
355 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมค์ลอยแบบไมค์มือถือคู่จำนวน ๑ ชุด ของกองวิชาการและแผนงาน [ 27 พ.ย. 2563 ]165
356 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อเครื่องขยายเสียงพร้อมส่วนประกอบจำนวน ๒ ชุดของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]166
357 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลำโพง ซัฟวูฟเฟอร์พร้อมดอกลำโพงจำนวน ๔ ชุดของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]166
358 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมาจำนวน ๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]167
359 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสลงถนนสำราญราษฎร์ ซอย 1 ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 18 พ.ย. 2563 ]166
360 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]165
361 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของกองสาธารณสุขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]167
362 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(แบบอัดท้าย)หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]168
363 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]165
364 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถุมศึกษาและเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๑๗ วัน โดยวิ [ 16 พ.ย. 2563 ]166
365 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]167
366 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]168
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ [ 10 พ.ย. 2563 ]166
368 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียูของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]167
369 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผลของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]166
370 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]166
371 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]166
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]168
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง [ 3 พ.ย. 2563 ]166
374 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) [ 30 ต.ค. 2563 ]166
375 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]167
376 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]167
377 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]165
378 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2563 ]166
379 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 28 ต.ค. 2563 ]166
380 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]166
381 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]166
382 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]165
383 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 26 ต.ค. 2563 ]166
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ [ 22 ต.ค. 2563 ]167
385 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ [ 22 ต.ค. 2563 ]166
386 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ต.ค. 2563 ]167
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก [ 20 ต.ค. 2563 ]166
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญฯ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 20 ต.ค. 2563 ]167
389 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒๓ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2563 ]167
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๕๘๗ [ 19 ต.ค. 2563 ]167
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 644 [ 19 ต.ค. 2563 ]167
392 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2563 ]166
393 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 ต.ค. 2563 ]167
394 ประกาศผู้ชนะกาเรสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์กิจกรรมน้องรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลบเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2563 ]166
395 สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ) ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]166
396 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา (สระโนนนา) [ 8 ต.ค. 2563 ]177
397 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]168
398 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]166
399 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]166
400 สั้ญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]168
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18