เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดขุมขนน่าอยู่ปี2566(นางสุทิน จงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]17
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ปี2566(นส.ประหยัด พึ่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาหพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายไพโรจน์ ไชยอรรจนาภรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายภิเษก พ่วงต่าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายวิเชษฐ ลายกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายสุพจน์ หินกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายสมประสงค์ เดือนกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนปี2566(นายปรีชา มีเกาะ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาครูวิชาที่ขาดแคลนปี2566(นส.กาญจนาภาณ์ ศิริประภา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาครูวิชาที่ขาดแคลนปี2566(นายประพันธ์ ช่วงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นางขวัญเรือน บรรจงปรุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นส.ทิพรัตน์ คุ้มกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นส.พรพิมล พรานกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายเชิด แนบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยปี2566(นางสุรีษา สื่อกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายเขียน เครือบสูงเนิน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.น้ำทิพย์ ไชยอรรจราภรณ์)ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.ปรารถนา เหล่ากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นางกรรณิกา นรรนัดสำโรง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109