เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2223 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายภัทรา ผินงูเหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]30
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กปี2566(นส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกุลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]27
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.สุมาลี แก่นเสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]27
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายทักษิทพัฒน์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]26
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นางภัทรา ผินงูเหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]25
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.สุมาลี แก่นเสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]25
87 สัญญาจ้าง16-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.กาหลง ยิ่งจอหอ)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]23
88 สัญญาจ้าง19-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.อรอุมา เชยด่านกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]22
89 สัญญาจ้าง21-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายวิสิทธิ์ ศรีนาค)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]23
90 สัญญาจ้าง47-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลภูมิทัศน์โรงยิม(นายภา หนากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]23
91 สัญญาจ้าง11-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางสมหมาย กึนสันเทียะ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]23
92 สัญญาจ้าง9-66ลว30กย.65โนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.นำ้ทิพย์ ไชยอรรจนาภรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]23
93 สัญญาจ้าง13-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางภัทรา ผินงูหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]22
94 สัญญาจ้าง8-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายหวัน ทองพุทรา)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]22
95 สัญญาจ้าง14-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.ปรารถนา เหล่ากลาง)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]23
96 สัญญาจ้าง37-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดและดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย(นายวิระ เพชรไพทูรย์)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]24
97 สัญญา49-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ(นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]20
98 สัญญาจ้าง18-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายวีระยุทธ กุ้งกลางดอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]23
99 สัญญาจ้าง17-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.ศิริลักษณ์ ลับกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]29
100 สัญญาจ้าง24/-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายสมบูรณ์ ปลั่งกลาง)โดเยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]32
101 สัญญาจ้าง20-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายจรัญ รงค์ทะชาดา)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]26
102 สัญญาจ้าง23-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางสุทิน จงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]28
103 สัญญาจ้าง32-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายธีรพันธ์ ลายกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]29
104 สัญญาจ้าง45-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นางสุรีษา สื่อกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]28
105 สัญญาจ้าง48-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลรักษาภูมิทัศน์(นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]26
106 สัญญาจ้าง47-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดรักษาภูมิทัศน์(นายภา หนากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]28
107 สัญญาจ้าง46-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นส.กิ่งกาญจน์ อินมะดัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]31
108 สัญญาจ้าง44-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]20
109 สัญญาจ้าง29-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายภิเษก พ่วงต่าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]21
110 สัญญาจ้าง31-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายทักษัทพัฒน์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]21
111 สัญญาจ้าง34-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายสายันต์ โรงวิเชียรกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]22
112 สัญญจ้าง30-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายไพโรจน์ ไชยอรรจราภรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]19
113 สัญญาจ้าง33-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายอรรถชัย เทียบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]21
114 สัญญาจ้าง36-66ลว30กย.65โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ(นายมงคล วิลัยล้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]19
115 สัญญาจ้าง39-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(นส.ธนารัตน์ ศรีกลาง)ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]18
116 สัญญาจ้าง26-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายสุพจน์ หินกลาง)โดยวิธีเฉหพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]22
117 สัญญาจ้าง27-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายวิเชษฐ์ ลายกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]25
118 สัญญาจ้าง28-66ลว30กยง65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายสมประสงค์ เดือนกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]21
119 สัญญาจ้าง43-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอบปฐมวัยของศูนย์(นส.พรพิมล พรานกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]20
120 สัญญาจ้าง42-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอบปฐมวัยของศูนย์(นางขวัญเรือน บรรจงปรุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]19
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56