เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายหวัน ทองพุทรา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นางสมหมาย กึนสันเทียะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายสม หงส์จอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายภัทรา ผินงูเหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กปี2566(นส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกุลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.สุมาลี แก่นเสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายทักษิทพัฒน์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นางภัทรา ผินงูเหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.สุมาลี แก่นเสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
110 สัญญาจ้าง16-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.กาหลง ยิ่งจอหอ)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]13
111 สัญญาจ้าง19-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.อรอุมา เชยด่านกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]12
112 สัญญาจ้าง21-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายวิสิทธิ์ ศรีนาค)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]13
113 สัญญาจ้าง47-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลภูมิทัศน์โรงยิม(นายภา หนากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]12
114 สัญญาจ้าง11-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางสมหมาย กึนสันเทียะ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]13
115 สัญญาจ้าง9-66ลว30กย.65โนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.นำ้ทิพย์ ไชยอรรจนาภรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]12
116 สัญญาจ้าง13-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางภัทรา ผินงูหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]11
117 สัญญาจ้าง8-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายหวัน ทองพุทรา)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]11
118 สัญญาจ้าง14-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.ปรารถนา เหล่ากลาง)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]11
119 สัญญาจ้าง37-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดและดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย(นายวิระ เพชรไพทูรย์)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]12
120 สัญญา49-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ(นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109