เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1781 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
501 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]168
502 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่างรหัส 420-49-0051และ420-49-0052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]169
503 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]167
504 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำรับงานประมวลผลแบบที่2(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]168
505 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรงทำลายครั้งละ 20 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]167
506 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรืองจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน๘๔-๖๙๖๖นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]168
507 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน๑ ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]168
508 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]168
509 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3) [ 4 มี.ค. 2563 ]167
510 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ-โนนสูง (ช่วงสี่แยกถนนมิตรภาพ-โนนสูงตัดกับถนนศรีธานี ถึงสามแยกถนนเลี่ยงเมือง) ชุมชนตลาดใหม่และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2563 ]167
511 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่างเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]169
512 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2563 ]170
513 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]170
514 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา 4 ถึงชุมชนแสนสุข (ชุมชนแสนสุข) [ 25 ก.พ. 2563 ]168
515 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3) [ 25 ก.พ. 2563 ]170
516 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2563 ]168
517 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ 3(จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะเดิม ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 24 ก.พ. 2563 ]170
518 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนสำราญราษฏร์ซอย1ช่วงแยกถนนสาธารณฯข้างบ้านนายสวงค์ หวังพูนกลาง(ชุมชกระพี้-ตลาดเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]169
519 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยบ้านนายผ่อน(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]169
520 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียนยก6120 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]167
521 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน83-9667นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]169
522 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]168
523 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]167
524 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2563 ]168
525 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารเทศบาลประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]167
526 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]168
527 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียนตฆ.๖๔๔นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]167
528 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]167
529 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน๑ รายการกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]168
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน๖รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]166
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๒๕ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]168
532 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกจำนวน ๔ เส้น)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]169
533 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]167
534 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่จำนวน ๓ รายการ)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]169
535 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑๑ รายการกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]166
536 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล.ถนนรถไฟอุทิศช่วงอุโมงค์ลอดทางรถไฟหลังเทศบาล(ชุมชนตลาดใหม่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2563 ]168
537 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 10 (ข้างวัดโนนหมัน) [ 31 ม.ค. 2563 ]167
538 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) [ 30 ม.ค. 2563 ]170
539 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ 2 (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุมชนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 29 ม.ค. 2563 ]170
540 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิมตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพ่ิมถึงถนนแยกสระวัดร้างตัดถนนบ้านเพ่ิม ซอย 6 ชุมชนบ้านเพ่ิม [ 29 ม.ค. 2563 ]169
541 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 29 ม.ค. 2563 ]167
542 ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล.ถนนรถไฟอุทิศ ช่วงอุโมงค์ลอดทางรถไฟหลังเทศบาล(ชุมชนตลาดใหม่) [ 28 ม.ค. 2563 ]166
543 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]167
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓๔๑ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]167
545 ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 63 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]168
546 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ๓(จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะเดิม) ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 ธ.ค. 2562 ]168
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]168
548 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา [ 24 ธ.ค. 2562 ]168
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2562 (จำนวน 63 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2562 ]168
550 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 597/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2562 ]166
551 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 595/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]167
552 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]168
553 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ (จำนวน ๖๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]169
554 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่588/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]167
555 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่586/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]168
556 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ 3 (จากสี่แยกศาลตาปู่ ถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะเดิม) ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 9 ธ.ค. 2562 ]170
557 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 569/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]168
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ๒ (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุมชนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 6 ธ.ค. 2562 ]166
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๖๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]168
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด้็กระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ (จำนวน ๖๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]168
561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ "การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒" จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]166
562 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท ๖๐๑๙ โนนสูง-โนนไทย ช่วงทางแยกถนนรถไฟอุทิศถึงซุ้มประตูชุมชน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 3 ธ.ค. 2562 ]169
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ๒ (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุุมชนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 2 ธ.ค. 2562 ]169
564 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ๓ (จากสี่แยกศาลตาปู่-ถนน คสล.ทางเข้าบ่อขยะเดิม) ชุมชนดอนแ้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 29 พ.ย. 2562 ]169
565 สัญญาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]166
566 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 556/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2562 ]166
567 ราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ [ 27 พ.ย. 2562 ]168
568 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 557/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถนีดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]166
569 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]166
570 ราคากลางจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสำนักงานสถานีดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 พ.ย. 2562 ]167
571 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 553/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]167
572 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 551/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์หมายเลขทะเบียน ค0529นม.จำนวน22รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2562 ]168
573 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ 2 (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุมขนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 พ.ย. 2562 ]167
574 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2562 (เพิ่มเติม) [ 19 พ.ย. 2562 ]168
575 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ข้างบ้านนายสง่า บัวป้อม (ชุมชนโนนตาอู่ - โนนระเวียง) [ 15 พ.ย. 2562 ]166
576 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ข้างบ้านนายสวงค์ หวังพูนกลาง (ชุมชนกระพี้ - ตลาดเก่า) [ 15 พ.ย. 2562 ]167
577 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]167
578 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 546/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดดรัม (สีดำ)สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417-61-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]166
579 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]167
580 :ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 12 พ.ย. 2562 ]167
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่มตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพิ่มถึงถนนแยกสระวัดร้างตัดถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๖ ชุมชนบ้านเพิ่ม [ 12 พ.ย. 2562 ]167
582 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผต ๗๗๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]167
583 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนประชาอุทิศ ๒ (ช่วงสี่แยกหลังประปาถึงถนนสำราญราษฎร์) ชุมชนแสนสุข และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณื [ 11 พ.ย. 2562 ]169
584 จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) [ 8 พ.ย. 2562 ]168
585 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 540/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟประดับจำนวน1ชุดตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]166
586 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 542/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2562จำนวน12รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]166
587 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 543/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตามโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี2562จำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]166
588 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 7 พ.ย. 2562 ]166
589 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน๔รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]167
590 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]167
591 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]167
592 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 พ.ย. 2562 ]167
593 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]167
594 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [ 29 ต.ค. 2562 ]168
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (จำนวน 40 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]167
596 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]167
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2563 ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (จำนวน 40 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]167
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]167
599 สัญญาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนสำราญราษฎร์ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 25 ต.ค. 2562 ]167
600 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 509/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]167
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18