เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 สัญญาจ้าง18-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายวีระยุทธ กุ้งกลางดอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]11
122 สัญญาจ้าง17-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.ศิริลักษณ์ ลับกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
123 สัญญาจ้าง24/-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายสมบูรณ์ ปลั่งกลาง)โดเยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
124 สัญญาจ้าง20-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายจรัญ รงค์ทะชาดา)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]12
125 สัญญาจ้าง23-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางสุทิน จงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
126 สัญญาจ้าง32-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายธีรพันธ์ ลายกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]16
127 สัญญาจ้าง45-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นางสุรีษา สื่อกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
128 สัญญาจ้าง48-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลรักษาภูมิทัศน์(นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]14
129 สัญญาจ้าง47-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดรักษาภูมิทัศน์(นายภา หนากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]15
130 สัญญาจ้าง46-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นส.กิ่งกาญจน์ อินมะดัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]13
131 สัญญาจ้าง44-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
132 สัญญาจ้าง29-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายภิเษก พ่วงต่าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]11
133 สัญญาจ้าง31-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายทักษัทพัฒน์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]11
134 สัญญาจ้าง34-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายสายันต์ โรงวิเชียรกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]11
135 สัญญจ้าง30-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายไพโรจน์ ไชยอรรจราภรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
136 สัญญาจ้าง33-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายอรรถชัย เทียบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]11
137 สัญญาจ้าง36-66ลว30กย.65โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ(นายมงคล วิลัยล้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]8
138 สัญญาจ้าง39-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(นส.ธนารัตน์ ศรีกลาง)ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]8
139 สัญญาจ้าง26-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายสุพจน์ หินกลาง)โดยวิธีเฉหพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
140 สัญญาจ้าง27-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายวิเชษฐ์ ลายกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109