เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1782 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
601 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 509/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]167
602 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิมตั้งแต่บริเวณสี่แยกศาลาชุมชนบ้านเพ่ิมถึงถนนแยกสระวัดร้างตัดถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6 ชุมชนบ้านเพิ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ต.ค. 2562 ]167
603 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2562 ]167
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ “การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒” จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 21 ต.ค. 2562 ]168
605 สาระสำคัญ สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๔ แยกเข้าบ้านนายบุญ พ่วงกลาง (ชุมชนโนนสูง) [ 18 ต.ค. 2562 ]167
606 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 497/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]167
607 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 498/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]167
608 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 499/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]166
609 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค สัญญาเลขที่ 4/2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]167
610 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 492/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดดรัม(สีดำ)สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส417-61-0011จำนวน1รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]173
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ “การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ๓ พระองค์” จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]167
612 สัญญาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 16 ต.ค. 2562 ]168
613 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]167
614 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๐ ข้างวัดโนนหมัน (ชุมชนโนนหมัน) [ 15 ต.ค. 2562 ]167
615 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัญญาเลขที่ 2/2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]167
616 ราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]167
617 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 สัญญาเลขที่ 2/2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]169
618 ราคากลางจ้างเหมาตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]166
619 ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]166
620 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 486/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]168
621 ราคากลาง จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 10 ต.ค. 2562 ]166
622 เผยแพร่สาระสำคัญของบันทึกต่อท้ายสัญญาซื้อขาย (นม)ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562-31 ต.ค. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]166
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ “การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2562 ]166
624 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง ป้องกันและงานเทศกิจ [ 9 ต.ค. 2562 ]168
625 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2562 ]170
626 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 8 ต.ค. 2562 ]166
627 สัญญาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าบ้านนางฉลิมศรี ไวสูงเนิน (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 4 ต.ค. 2562 ]166
628 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านเพิ่มช่วงแยกถนนสาธารณะข้างบ้านนางสายม่าน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2562 ]166
629 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๔ แยกเข้าบ้านนายบุญ พ่วงกลาง (ชุมชนโนนสูง) [ 3 ต.ค. 2562 ]166
630 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ 1/2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]168
631 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 464/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากรในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]167
632 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 465/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]168
633 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 466/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]167
634 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ที่ 467/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]167
635 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 1 ต.ค. 2562 ]165
636 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว ช่วงแยกถนนสาธารณะ(ชุมชนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว) [ 27 ก.ย. 2562 ]166
637 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 463/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดกองวิชาการและแผนงานและบริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบของอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562 ]166
638 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 20/2562 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]169
639 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนโนนสูง-โนนไทย ช่วงแยกสาธารณะบ้านนางน้อย บุญมี (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 26 ก.ย. 2562 ]169
640 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 25/2562 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ และสี ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ของกองการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]166
641 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 [ 24 ก.ย. 2562 ]166
642 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 24 ก.ย. 2562 ]166
643 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) [ 24 ก.ย. 2562 ]166
644 ราคากลางการจ้างเหมาบริการงานผู้ดูแลเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 24 ก.ย. 2562 ]167
645 ราคากลางการจ้างเหมาบุคคลในการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 24 ก.ย. 2562 ]166
646 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะกาเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ กองช่าง [ 23 ก.ย. 2562 ]167
647 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๔๕๖/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเีรยนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]166
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]166
649 ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าปากซอย (ชุมชนกระพี้ - ตลาดเก่า) [ 19 ก.ย. 2562 ]167
650 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเขียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ช่่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนบัว ๒) [ 19 ก.ย. 2562 ]167
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ 509 นม.จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]167
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค 6574 นม.จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2562 ]166
653 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]168
654 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]169
655 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 444/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแอร์รถยนต์ปิคอัพดับเบิ้ลแคปหมายเลขทะเบียน กจ562 นครราชสีมาจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]166
656 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๖,๐๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องเยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐กิโลวัตต์(แบบอัดท้าย)จำนวน ๒ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 ก.ย. 2562 ]166
657 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสูง - โนนไทย ช่วงแยกสาธารณะบ้านนางน้อย บุญมี (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 16 ก.ย. 2562 ]166
658 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๔๓๙/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2562 ช่วงปิดภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562) จำนวน 21 วันโดยวิธีเฉพาะเจ [ 16 ก.ย. 2562 ]166
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งใช้กับรถยนต์บรรทุกน้ำ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม 8341 นม. ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]166
660 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว๒โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ก.ย. 2562 ]170
661 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]166
662 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศผุ้ได้รับการคัดเลือก [ 13 ก.ย. 2562 ]166
663 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 428/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]167
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]167
665 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ช่วงแยกทางเข้าบ้านนางเฉลิมศรี ไวสูงเนิน (ชุมชนกระพี้ -ตลาดเก่า) [ 10 ก.ย. 2562 ]166
666 ประกาสเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๔ รายการของกอคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]163
667 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังจำนวน๑๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]166
668 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวน๒๑รายการ [ 9 ก.ย. 2562 ]167
669 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงสระหนองใหญ่ถึงแยกทางเข้าบ้านซาด (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 9 ก.ย. 2562 ]166
670 ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 21 วัน [ 9 ก.ย. 2562 ]168
671 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]166
672 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านเพิ่ม ช่วงแยกถนนสาธารณะข้างบ้านนางสายม่าน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 2 ก.ย. 2562 ]166
673 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว ช่วงแยกถนนสาธารณะ(ชุมชนโนนสมบูรณ์-ดอนแต้ว) [ 2 ก.ย. 2562 ]166
674 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 14 แยกเข้าบ้าน นายบุญ พ่วงกลาง (ชุมชนโนนสูง) [ 2 ก.ย. 2562 ]166
675 ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ่ช่วงปิดภาคเรียน จำนวน ๒๑ วัน [ 2 ก.ย. 2562 ]166
676 ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 30 ส.ค. 2562 ]166
677 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2562 ]168
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 4 ช่วงหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนโนนหมัน) [ 28 ส.ค. 2562 ]167
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 ช่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล (ชุมชนบัว 2) [ 28 ส.ค. 2562 ]166
680 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 ส.ค. 2562 ]166
681 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยขนาด ๖ ตัน๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์(แบบอัดท้าย)จำนวน ๒ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 27 ส.ค. 2562 ]167
682 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสูง-โนนไทย ช่วงแยกสาธารณะบ้านนางน้อย บุญมี (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 27 ส.ค. 2562 ]166
683 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562 ]166
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ [ 21 ส.ค. 2562 ]166
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของงานป้องกันฯ [ 20 ส.ค. 2562 ]166
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ [ 20 ส.ค. 2562 ]166
687 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 388/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]166
688 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๙๑/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]166
689 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 386/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]166
690 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัอจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]167
691 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 385/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมา กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]166
692 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]166
693 ราคากลางโครงการปรับปรุงขอบทางเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทั้งสองฝั่ง ถนนศรีธานี ซอย ๓ ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 13 ส.ค. 2562 ]166
694 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านบัว ช่วงทางเข้าศาลาชุนชม ชุมชนบัว ๑ [ 13 ส.ค. 2562 ]166
695 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 382/2562 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 ทางเข้าบ้านยายไหว หมั่นกลาง ชุมชนบัว 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2562 ]166
696 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 4 ช่วงหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนโนนหมัน) [ 8 ส.ค. 2562 ]167
697 ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้รางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 ช่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล (ชุุมชนบัว 2) [ 8 ส.ค. 2562 ]166
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ "การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ [ 8 ส.ค. 2562 ]166
699 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนพ.ศ.2562ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)(เพิ่มเติม) [ 7 ส.ค. 2562 ]167
700 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]166
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18