เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1782 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
701 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงฉบับที่375/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย๑๖ชุมชนโนนสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]167
702 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 373/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั๊ม หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]166
703 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 22/2562 อาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีงบประมาณ 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]166
704 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 23/2562 อาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]166
705 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อกลงเป็นหนังสือ [ 2 ส.ค. 2562 ]166
706 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ส.ค. 2562 ]166
707 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๖๐/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]166
708 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูงโดยวิธีคัดเลือก [ 31 ก.ค. 2562 ]166
709 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึงถนนพัฒนา๓หน้าการประปาส่วนภูมิภาคโนนสูงชุมชนแสนสุขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ก.ค. 2562 ]167
710 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์)จำนวน๑๙รายการโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]166
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง [ 30 ก.ค. 2562 ]166
712 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]166
713 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]166
714 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๖๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาการเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษา และเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ช่วงเปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม [ 30 ก.ค. 2562 ]167
715 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (จำนวน ๖๓ วัน) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ [ 30 ก.ค. 2562 ]164
716 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 ทางเข้าบ้านยายไหว หมั่นกลาง ชุมชนบัว 2 [ 26 ก.ค. 2562 ]166
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ "การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562" จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]166
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 26 ก.ค. 2562 ]166
719 ี่ราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 4 ช่วงหลังโรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนโนนหมัน) [ 25 ก.ค. 2562 ]166
720 ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 50 วัน [ 25 ก.ค. 2562 ]166
721 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]166
722 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑รายการของกองคลังโดยวิธีเเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]166
723 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]166
724 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งซ้าย แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 ช่วงสะพานถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนบัว 2 [ 18 ก.ค. 2562 ]166
725 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2562 ]166
726 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 339/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2562 ]166
727 กำหนดราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลาง ชุมชนบัว ๒ [ 15 ก.ค. 2562 ]166
728 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย ๑๖ ชุมชนโนนสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e--bidding) [ 15 ก.ค. 2562 ]167
729 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๑/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]167
730 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๐/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]167
731 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]166
732 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์อำนวยการและพิธีสงฆ์ตามโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]166
733 ประกาศกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]166
734 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 336/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึงถนนพัฒนา3หน้าการประปาส่วนภูมิภาคโนนสูงชุมชนแสนสุขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 10 ก.ค. 2562 ]166
735 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 337/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูงโดยวิธีคัดเลือก [ 10 ก.ค. 2562 ]166
736 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]166
737 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3 ช่วงแยกเข้าบ่อขยะถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 6 ก.ค. 2562 ]167
738 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ [ 4 ก.ค. 2562 ]166
739 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 324/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2562 ]166
740 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน [ 4 ก.ค. 2562 ]166
741 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) [ 3 ก.ค. 2562 ]166
742 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านบัว ช่วงทางเข้าศาลาชุมชน ชุมชนบัว ๑ [ 3 ก.ค. 2562 ]166
743 ราคากลางโครงการปรับปรุงขอบทางเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทั้งสองฝั่ง ถนนศรีธานี ซอย ๓ ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 3 ก.ค. 2562 ]166
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ 3 ก.ค. 2562 ]166
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2562 ]166
746 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]166
747 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว 2 [ 1 ก.ค. 2562 ]166
748 ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูง [ 27 มิ.ย. 2562 ]166
749 ราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย๑๖ชุมชนโนนสูง [ 27 มิ.ย. 2562 ]167
750 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 มิ.ย. 2562 ]166
751 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 จากแยกบ้านนายสมจิ เอสันเทียะ ถึงบ้านนางวาสนา แจ่มกลาง ชุมชนบัว 2 [ 27 มิ.ย. 2562 ]166
752 สัญญาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพ [ 24 มิ.ย. 2562 ]171
753 ประากาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 312/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]166
754 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]167
755 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๖/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]166
756 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๘/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2562 ]166
757 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที ๓๐๓/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบตามกำหนดระยะเวลา ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร ๙๖๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]166
758 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.จากถนนแสนสุขตัดกับถนนมิตรภาพ-โนนสูงถึงถนนพัฒนา ๓ หน้าการประปาส่วนภูมิภาคโนนสูง ชุมชนแสนสุขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2562 ]166
759 ราคากลางซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์(แบบอัดท้าย) จำนวน ๒ คัน [ 19 มิ.ย. 2562 ]166
760 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 296/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]166
761 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 18 มิ.ย. 2562 ]167
762 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]166
763 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]166
764 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 290/2562 เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนเลี่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลางชุมชนบัว ๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2562 ]166
765 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ ๒๘๙/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]166
766 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]167
767 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนประชาอุทิศ ซอย 3 ช่วงแยกเข้าบ่อขยะถึงสุดเขตเทศบาล ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล์กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2562 ]166
768 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 277/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-9667 นครราชสีมา [ 29 พ.ค. 2562 ]166
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกร ชุมชนบัว 2 [ 29 พ.ค. 2562 ]166
770 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเลื่ยงเมืองจากแยกซอยเข้าอู่ช่างหมีถึงบ้านนายสนั่น ชูกลาง ชุมชนบัว ๒ [ 27 พ.ค. 2562 ]166
771 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 2 จากแยกบ้านนายสมจิ เอสันเทียะ ถึงบ้านนางวาสนา แจ่มกลาง ชุมชนบัว 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]167
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล [ 24 พ.ค. 2562 ]167
773 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 1 ช่วงบ้านนายสำราญ ชุมชนบัว 3 [ 23 พ.ค. 2562 ]167
774 สัญญาจ้่างก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนรถไฟอุทิศตัดกับถนนเกษตร ซอย 3 ชุมชนบัว 3 [ 23 พ.ค. 2562 ]167
775 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 ข่วงแยกถนนสาธารณะบ้านนายศิริ แพทย์กลาง ชุมชนศาลตาปู่ [ 17 พ.ค. 2562 ]166
776 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน 87-1412 นครราชสีมา [ 17 พ.ค. 2562 ]168
777 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]167
778 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์หมายเลขทะเบียน ค.๐๕๒๙ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]167
779 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 264/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะ ทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์) ชุมชนโนนสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2562 ]167
780 ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูง [ 15 พ.ค. 2562 ]166
781 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 260/2562 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย2ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกรชุมชนบัว2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 พ.ค. 2562 ]167
782 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่15/2562 และ16/2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]166
783 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2561ถึงเดือนธันวาคม2561)และไตรมาสที่2(เดือนมกราคม พ.ศ.2562ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562) [ 2 พ.ค. 2562 ]167
784 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]167
785 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 250/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน9เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]167
786 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 252/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 ]166
787 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์"การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562"จำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2562 ]167
788 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาลซอย2ช่วงแยกสาธารณะครูไก่คาร์แคร์ถึงถนนเลียบลำเชียงไกรชุมชนบัว2 [ 29 เม.ย. 2562 ]167
789 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 241/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)จำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 ]167
790 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 9และ10 [ 26 เม.ย. 2562 ]167
791 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่ 14/2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]166
792 ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2562ช่วงเปิดภาคเรียนวันที่16พฤษภาคม2562ถึงวันที่31กรกฎาคม2562(จำนวน51วัน) [ 25 เม.ย. 2562 ]167
793 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 239/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนเกษตรซอย1ช่วงบ้านนายสำราญชุมชนบัว3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]168
794 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 240/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.แยกถนนรถไฟอุทิศตัดกับถนนเกษตรซอย3ชุมชนบัว3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]167
795 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 237/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]167
796 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อดอกไม้ถวายพระสงฆ์ตามโครงการวันเทศบาลประจำปี2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]167
797 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการวันเทศบาลประจำปี2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2562 ]167
798 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย6ด้านขวาทาง(ชุมชนโนนหมัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]166
799 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 230/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันเทศบาลจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]167
800 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 232/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก)จำนวน1เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]167
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18