เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1782 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
801 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 233/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLEDสีแบบNetwork)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2562 ]167
802 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 222/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]167
803 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 223/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการวันเทศบาลประจำปี2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]167
804 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 225/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ10ล้อหมายเลขทะเบียน ผท9631นมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]166
805 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 226/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]167
806 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 227/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]167
807 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 228/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]166
808 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 229/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]167
809 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 220/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2562 ]167
810 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 18 เม.ย. 2562 ]168
811 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 216/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]167
812 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 210/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขทะเบียน กม.1629 นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2562 ]167
813 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 197/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]167
814 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 209/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวทีตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]167
815 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 212/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน4เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]167
816 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 214/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน9ป้ายของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]167
817 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 193/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562จำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]167
818 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 204/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]167
819 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 205/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]168
820 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 188/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]167
821 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 189/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน4เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]167
822 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]168
823 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ซอย6ด้านขวาทาง(ชุมชนโนนหมัน) [ 2 เม.ย. 2562 ]167
824 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 185/2562เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 เม.ย. 2562 ]168
825 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 186/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนเกษตรซอย1ช่วงสุดซอยถึงเขตทางรถไฟชุมชนบัว3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]167
826 ราคากลางจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวทีตกแต่งขบวนแห่และรถประดิษฐานพระพุทธรูปตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]167
827 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]167
828 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]167
829 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 179/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน10รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 ]167
830 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตรซอย1ช่วงบ้านนายสำราญชุมชนบัว3 [ 26 มี.ค. 2562 ]167
831 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.แยกถนนรถไฟอุทิศตัดกับถนนเกษตรซอย3ชุมชนบัว3 [ 25 มี.ค. 2562 ]167
832 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 177/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2562 ]166
833 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 170/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานสวนสาธารณะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]173
834 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 171/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานงานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]168
835 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 172/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]167
836 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 175/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2562 ]168
837 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 167/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]168
838 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 169/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อคสล.ระบายน้ำภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลโนนสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]168
839 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เลขที่1/2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]167
840 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าน้ำดื่มตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2562จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]168
841 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายอิงท์เจ็ทตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2562จำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]168
842 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 163/2562เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 มี.ค. 2562 ]168
843 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูง [ 14 มี.ค. 2562 ]168
844 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 160/2562เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสาธารณะ ทั้งสองข้าง(ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรัตน์)ชุมชนโนนสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]169
845 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 161/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2562 ]168
846 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 155/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]168
847 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 157/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการทดสอบคุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]167
848 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 153/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์งานทะเบียนราษฎรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]169
849 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 151/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]169
850 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตรซอย1ช่วงสุดซอยถึงเขตทางรถไฟชุมชนบัว3 [ 8 มี.ค. 2562 ]168
851 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2562 ของกองการศึกษา [ 8 มี.ค. 2562 ]168
852 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 149/2562เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2562 ]169
853 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่144/2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยจำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]168
854 ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง-มิตรภาพจากอู่ช่างอี๊ดถึงสุดเขตเทศบาล [ 6 มี.ค. 2562 ]168
855 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 139/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2562 ช่วงปิดภาคเรียน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 45 วัน) โดยวิธีเฉพ [ 4 มี.ค. 2562 ]175
856 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 143/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าพื้นที่บริการอินเตอร์(พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน ( 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2563)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]175
857 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 140/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ปีงบประมาณ 2562 ภาดเรียนที่ 2/2561 (จำนวน 58 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]170
858 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]170
859 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงฉบับที่ 138/2562 ผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานระดับมัธยมศึกษา (ร.ร.ท.2) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]168
860 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่134/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2562 ]168
861 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง [ 4 มี.ค. 2562 ]168
862 ราคากลางโครงการซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2562ช่วงปิดภาคเรียนวันที่1เมษายน2562ถึงวันที่15พฤษภาคม2562(จำนวน45วัน) [ 1 มี.ค. 2562 ]169
863 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 132/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]167
864 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับซื้อตู้ชั้นวางหนังสือจำนวน4ตู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2562 ]168
865 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 120/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTVประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]168
866 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาโครงการวางท่อ คสล.ลอดถนนโนนสูง-มิตรภาพ ช่วงแยกเลี่ยงเมือง [ 22 ก.พ. 2562 ]167
867 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่119/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะหมู่บูชา)จำนวน1ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]169
868 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่125/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุุุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]169
869 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 104/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอื่น(สายส่งน้ำดับเพลิง)จำนวน2รายการ [ 21 ก.พ. 2562 ]167
870 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 105/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล้างและเติมน้ำยาแอร์ของกองสวัสดิการสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]169
871 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 106/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานระดับมัธยมศึกษา(ท.2)จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]168
872 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 108/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]168
873 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 109/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]168
874 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 110/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]168
875 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 111/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]168
876 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 112/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์งานระดับมัธยมศึกษา(ร.ร.ท.2)จำนวน2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]168
877 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 114/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวงานระดับมัธยมศึกษา(ร.ร.ท.2)จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]167
878 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 116/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครบตามกำหนดเวลาตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถ6ล้อหมายเลขทะเบียน40-0704โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]167
879 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 103/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานเทศกิจโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2562 ]168
880 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 101/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2562 ]168
881 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 94/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]167
882 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่9/2562และ10/2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]168
883 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 88/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทสบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)รหัส417-51-0007โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]168
884 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 83/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]168
885 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 84/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]168
886 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 85/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]169
887 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 77/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]167
888 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 79/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]168
889 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 80/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ำลำเชียงไกรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]167
890 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 6/2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]168
891 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 72/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน10รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]169
892 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 73/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน12รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2562 ]174
893 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]167
894 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฎร์สงเคราะห์) [ 31 ม.ค. 2562 ]171
895 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)จำนวน4รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]167
896 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 7/2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]174
897 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 67/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]174
898 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 68/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน9รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]169
899 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 69/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์จำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2562 ]170
900 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 65/2562เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2562 ]168
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18