เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 เอกสารแนบท้าย สัญญาเลขที่ 3/2567 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 20 ธ.ค. 2566 ]12
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 4,300 ฉบับของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]14
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ไม้ดอกไม้ประดับ) จำนวน 13 รายการของกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]11
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 16 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2566 ]10
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ป้ายของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2566 ]16
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ. 80 นครราชสีมา จำนวน 15 รายการของงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]16
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั้มพ์หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมา จำนวน 8 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2566 ]17
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง 7068 นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]16
169 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง(200มิลลิลิตร)สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2566 จำน [ 30 พ.ย. 2566 ]15
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส 417-61-0013 จำนวน 3 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]27
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอิงค์เจ็ทจำนวน 7 ป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]19
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธันวาคม 2566 จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]14
173 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่จำนวน 23 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]18
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและจัดสถานที่ จำนวน 14 รายการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]20
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]31
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง จองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]23
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]25
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 300 ฉบับของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]18
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]20
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]15
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอและเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]25
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว) จำนวน 1 เครื่องของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]24
183 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส)แยกสาธารณะซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 พ.ย. 2566 ]30
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 5 โครงการตามโครงการตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]23
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส 417-62-0014 จำนวน 3 รายการของสำนักปลักเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]34
186 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดไฟประดับ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]22
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่า OB ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เทศบาล+ไฟล์ VDO+จอโปรเจ็คเตอร์ 2 จอ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]20
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]20
189 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะซอยข้าง ตรอ. (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ย. 2566 ]27
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเช่าไฟหลัก จำนวน 2วัน ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]31
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]36
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา จำนวน 5 รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนะและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]21
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง พิธีเปิด-ปิดและประจำสนามการแข่งขันจำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]37
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]33
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสนามจำนวน 9 รายการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]22
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 4 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]23
197 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล(ชุมชนสวนผัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) (1) [ 7 พ.ย. 2566 ]25
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเหมืองสาธารณะฝั่งซ้ายจากแยกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสงถึงสุดเขตเทศบาล(ชุมชนสวนผัก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 พ.ย. 2566 ]26
199 ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 6 พ.ย. 2566 ]26
200 สัญญาเลขที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 สัญญาจ้างทำงานก่อสร้างถนน คศล.ซอยสาธารณะข้างบ้าน ผอ.สกุน(ชุมชนบ้านเพิ่ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2566 ]33
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71